In case you're interested in knowing more info on Auto insurance Colorado, stop by learnandserve.org It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding appliance repair Bend.

Gyergyóremete a Pallas Nagy Lexikonában

revai.pngGyergyó-Remete

nagyközség Csik vármegye gyergyó-szent-miklósi j.-ban, (1891) 4584 magyar lakossal, határa 19242 ha. A XVII. sz. vége felé a Moldvából beköltözött örmények itt letelepedési jogot nyertek, de azóta a magyarokba teljesen beleolvadtak.

Eredetileg megjelent a Pallas Nagy Lexikona első kiadásában 1893 és 1897 között.

Utólag ezt a Révai Nagy Lexikona 1911-es kiadása majdnem szó szerint átvette a 142-ik oldalon.

Gyergyóremete a Révai Nagy Lexikon 1911-es kiadásában
Amint látható, a plusz információ: (1910) 6207 a lakosság száma, utolsó postahivatal és utlosó távirda Ditró - tehát ekkor még nem volt egyik sem Remetén.