In case you're interested in knowing more info on Auto insurance Colorado, stop by learnandserve.org It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding appliance repair Bend.

Közhivatalok 1942-ben

  Közhivatalok 1942GYERGYÓREMETE nagyközség (Csík vm., gyergyószentmiklósi járás. Vasút állomás: Gyergyóditró 2.5 km.) 7.500 lakos  Tel.: 2.

 •  Vezető jegyző: Csiby Sándor.
 • Községi bíró: Ferenc Péter.
 • Adóügyi segédjegyző: Szigeti József.
 •  Közigazgatási segédjegyző: Várterész Jakab.
 • Körorvos: Pál Gerő dr.
 • Körállatorvos: Fülöp József.
 • Községi írnok: Lackó Sándor.
 • Irodatiszt: György József.
 • Pénztáros: Csortán Ferenc.
 • Díjnokok: Bakos Sámuel és Lieber Zita.

M. kir. Csendőrörs, Gyergyóremete.

 • Tel.: 3.

Róm. kát. Plébánia Hivatal, Gyergyóremete.

 • Anyakönyv: 1726. évtől.
 • Működési terület: Gyergyóremete közs.
 • Plébános: Pál Elek.
 • Káplánok: Lónay Ödön és Csillik János.

Baross Endre - Takács József (szerk.): Magyarország közhivatalainak cím- és adattára, 1942 (4. évfolyam) II. rész Vidék