In case you're interested in knowing more info on Auto insurance Colorado, stop by learnandserve.org It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding appliance repair Bend.

Plébánia adatai a Gyulafehérvári Főegyházmegye Adattárában - 2008

Tit.: Szent Lénárd apát; Örök. Sz. i.: X. 14.
Postacím: 537250-Remetea 2012., jud. Harghita
Tel. 0266-352.224
Filiák:

  1. Csutakfalva – Tit.: Árpád-házi Szent Margit; Örök. Sz. i.: VIII. 11.
  2. Kicsibükk – Tit.: Szent István király; Örök. Sz. i.: VI. 22.

Plébános: T. Lázár Lajos
Segédlelkész: T. Mihály Imre
Lélekszám: mater (Csutakfalvával): 5700.
Szentmisék rendje: Gyergyóremetén 9, 11 és 17 vagy 18 órakor. Hétköznap 7 órától, vasárnap és ünnep előtt délután is. Csutakfalván 10 és 11,30 órakor.

Története:
1567-ben, a regestrum 6 kapuval jegyzi (SZOKL II., 221).
Hagyomány őrzi, hogy az 1550-es években egy remete telepedett le, és innen kapta nevét a település. Kápolnájának helye ismeretlen.
Később is volt remete, aki a temetőben lakott, ahol kápolna állott. Ennek utódja volt az a templom, amelynek alapjait feltárták: 22 m a hossza és 8 m a szélessége. A XV. század második felére teszik az építési idejét.
1714-ben XI. Kelemen pápa búcsút engedélyez Pünkösd ünnepére (Orbán II., 117). Pünkösdhétfőn ünneplik.
1726-tól foglalkoznak új templom építésének gondolatával. Erre csak 1771-ben kerül sor, miután előző évben villámcsapás következtében leégett a templom (Schematismus 1882, 84). Csak a tabernákulum menekült meg.
A templom értéke a mikolai Madonna, melyet 1784-ben Lázár Mózes adományozott a templomnak. Oltárai 1788-ból valók.
1880-94-ben meghosszabbítják a templomot (Endes, 351).
1726-ig Ditró filiája volt. Ekkor önálló plébánia lesz. Egy ideig innen látták el Laposnyát, Maroshévízet, Gödemesterházát, Ratosnyát és Martonkát.
A XIX. század végén a katolikus iskolát átadják az államnak. 1927-ben katolikus iskolát akarnak nyitni. 1935-ben újra kérik, de csak 1939-ben kapják meg az engedélyt. 1948-ban két katolikus iskolát államosítanak.
Csutakfalva egészen összeépült Remetével. 1949-ben odaköltöztetett kántori lakás szolgált kápolnául. 1967-ben újraépítették, bővítve a plébánia lebontott csűrének anyagából. Árpádházi Szent Margit tiszteletére szentelték.
Kicsibükkön 1938-ban épült kápolna Szent István király tiszteletére.
Érdemes megörökíteni egy életet vállaló, székely katolikus falu népesedési adatait: 1570-ben kb. 30 lélek, 1616-ban 140, 1703-ban 450, 1726-ban 585, 1761-ben 758, 1763-ban 834, 1825-ben 2859, 1872-ben 3988, 1903-ban5105, 1910-ben 6207, 1930-ban 6802, 1966-ban 7085. A valóságban több volt, mert sokan kirajzottak a Maros völgyébe, Érmellékre, Dunántúlra stb. 1955-ben kezdődik a visszaesés.


Adatok a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye adattárában - 2008

Frissítve 2012-ben itt