In case you're interested in knowing more info on Auto insurance Colorado, stop by learnandserve.org It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding appliance repair Bend.

Plébánia adatai a Gyulafehérvári Főegyházmegye Adattárában

Szent Lénárd apát, plébánia
XIV. Gyergyói főesperesi kerület

Örökös szentségimádási nap: október 14.
Postacím: 537250-Remetea, Str. Szent Lénárd 25., jud. Harghita
Tel: 0266-352.224
Szentmisék: 9, 11 és 17 vagy 18 órakor. Hétköznap 7 órától, vasárnap és ünnep elott délután is

Plébános: Bakó Antal
Segédlelkész: Csüdör Imre

Gyergyóremete nevét – a hagyomány szerint – Martinuzzi Fráter György erdélyi kancellár jegyzőjéről, Kendeffy Bonifác ferences szerzetesről kapta, aki Ferdinánd osztrák császár elől menekülve a Maros fölötti „rengeteg erdőben” húzta meg magát és remeteéletet folytatott. A remete lakása körül megjelentek a letelepülők, valószínűleg Ditróból. Az 1567-es katonai összeírásban 6 kapuval, 1576-ban pedig már 28 kapuval szerepel. Az 1600-as évek elején egy 22 m hosszú és 8 m széles templomot építettek, amely többször leégett. Az utolsó égés után már egy jóval nagyobb templomot emeltek 1771-ben, mert a régi amúgy is kicsinek bizonyult. Remete 1726-ban vált el Ditrótól és lett önálló egyházközség. Önállósulása után a Maros menti kisebb közösségeket is sokáig Remete látja el Várhegytől egészen Ratosnyáig.
A községet 1677-ben, 1717-ben és 1719-ben pestisjárvány ritkította, nagy részét 1892-ben hatalmas tűzvész pusztította el. 1913. augusztus 30-án a Tolvajos és Kőpataka áradása nagy anyagi és emberáldozatot követelt, 1932-ben pedig nagy sáskajárás tette tönkre a termés jelentős részét. Mindezeket aránylag hamar kiheverte a község, mert a szaporulat mindig jóval nagyobb volt az elhalálozásnál. A lakosság elsősorban földműveléssel foglalkozott, azonban a férfiak már a nagyon régi időktől kezdve „ingáznak”, ugyanis kizárólag a földművelésből nem lehet megélni. Régebb fakitermeléssel foglalkoztak kora tavasztól késő őszig, így a földművelés nagyobb része az asszonyokra és a nagyobb gyermekekre maradt. Később állami munkára jártak el a községből.
A szaporulat az 1989-es rendszerváltozás után visszaesett, sőt a temetések száma már meghaladja a keresztelésekét. Ilyenképpen az évszázadokon át élni akaró és élni tudó, nagyon szépen fejlődő község önpusztítóvá lett.