In case you're interested in knowing more info on Auto insurance Colorado, stop by learnandserve.org It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding appliance repair Bend. For more blackgoldcarpetcleaning consult the experts at http://www.blackgoldcarpetcleaning.com.au

Vistai András János: Tekintő – erdélyi helynévkönyv

Egész mást kerestem - mint rendesen - amikor kezembe akadt Vistai András János: Tekintő – erdélyi helynévkönyv c. munkájának harmadik kötete. Mit ad Isten, ezt találtam a harmadik kötet (Q-Zs) 17. oldalán:

Remete 5. Gy (Ditró-Ny) 1567: Remete (SzO II. 221) 6 kapu (Venczel 36). 1614: Remete 26
családfı (Gy 8). 1808: Remete (136). 1861: » Cs (31). 1864: Gyergyóremete (SzTA: Gyergyó 47).
*1882: Balázs Jenı (–1938). 1888: Gyergyó-Remete Cs Gyergyószentmiklósi js (Je 353). 1913:
Gyergyóremete Csik vm (Az). *1918: Cseres Tibor író (–1994, Bp). 1938 L 1762 család 6422 fı,
17 302 hold megmővelhetı föld. Tartozékai: Csutakfalva, Eszenyı, Martonka (FDN 1970.23.sz.).
– 1909/19: Remetea, Gyr, L 5105: r 68; m (145). = Su 2: 75. 1567, 1854, 1864. [25 A]

visi.png

Érdekességként jegyezem meg, hogy a könyv 16 Remete nevű heységnevet jegyez Erdélyből, és megszámlálhatatlan, Remete tagot tartalmazó névvariációt.