Top 100, anno 1904

Érdekességek Találatok: 1951

A legtöbb adót fizető törvényhatósági tagok névjegyzéke.

A vármegyei igazoló választmány folyó hó 3. és 4 iki ülésében állította össze a törvényhatósági bizottság 1904. évi legtöbb adót fizető tagjainak névjegyzékét az adóhivatalok által rendelkezésre bocsátott kimutatások alapján és az azokkal szemben tett igazoló felszólamlások figyelembe vételével.

A névjegyzékbe a következők vétettek fel:


A fenti adatsor - amiből csak a minket érdeklő sorokat emeltem ki, a Csíki Lapok 1904. november 18.-i száméban jelent meg. Érdekesség, hogy az akkori alispán, Becze Antal alig  a 18., a Mikók (akik közül  a főispán, Mikó Bálint is kikerült) és a Lázárok csak a 20. hely után kezdenek feltünedezni.

Hasonló olvasnivaló