Visit https://www.ryteprint.com to find out more regarding Printivo  Visit http://howardssupply.com to find out more regarding Home Depot Visit http://www.halloween-costumes-ideas.net to find out more regarding Halloween Costumes If you are looking for telehealth then learn more .

Searching for the best deals on Bitcoin buying? You should check here on https://bitpium.com/buy-bitcoins You can find here option that is acceptable for you.    excel formulas Visit http://jabaforextraining.co.za to find out more regarding Why Trade Forex If you are not interested in sponsored blog posts , then you have already missed a lot. A website like http://kingsfragrances.com will provide you with the highest quality in the industry. If you are looking for china marketing then read more .. If you are not interested in sponsored blog posts , then you have already missed a lot.

A Mélik család

A XVII. század közepén Moldva felől örmények jönnek be Erdélybe. Apaffy Mihály fejedelem (1661-1690) engedélyezi a letelepedésüket. Így jönnek létre a nagy örmény telepek Szamosújváron, Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen, Kézdivásárhelyen (Kanta) és Petelén. Főleg kereskedelemmel foglalkoztak. A XIX. században Remetére is költöznek be örmény családok: Mélik, Kábdebó, Kápálb, Zakariás, Dobribán, Málnássy.


A Mélik ház
A Mélik ház
A Mélik családdal 1771-ben találkozunk először Gyergyószentmiklóson. Az 1800-as évek első éveiben Mélik István és felesége Kopacz Mária már Remetén laknak. Piaci árusítással és jól jövedelmező kocsmájukkal a Mélik vagyon megalapozói.
A nagy vagyon létrehozója az utóda, idős Mélik István (1827-1896) és felesége Lázár Matild (1851-1937). Pénz-és állatkölcsönzéssel, élőállat kereskedéssel foglalkozott. Juhokat, ökröket, teheneket adott kölcsön használatra, amelyeket majd meghatározott időre vissza kellett adni kamattal.
A visszaadott és még felvásárolt állatállományt lábon hajtották Ausztriába vagy Németországba, ahol jó ára volt az állatoknak.
Az útvonalon pihenő majorok voltak kiépítve, ahol bizonyos ideig pihentették és feljavították az állatokat. A század vége felé Mélik létrehozta a „Mélik István és Társa” Részvénytársaságot.
Fő tevékenységük tutajozás és fával való kereskedelem volt.
Csak Remetén a Mélik vagyon nagysága elérte a 665 holdat. Erdős területeik kiterjedtek Borszék, Tölgyes és Bélbor térségére is. Birtokaik voltak még Gyergyószentmiklóson, Alfaluban, Hollóban és Szászrégenben. Borszéken hatalmas étterem-és szállodájuk volt. Jelenleg itt működik az orvosi szakrendelés. 1895-ben Mélik István vagyonának egyrészét elajándékozta gyermekeinek- István, András, Jeromos, Elza és Paula.
Íme, néhány tétel, ami mutatja a Mélik vagyon nagyságát: tutajozásból és faüzleti befektetésből – 62.000 Ft, váltóra kiadva 3000 Ft, takarékpénztárakban (készpénz és részvények) 30.000 Ft, 60 db. szarvasmarha és 30 db. Ló, bolti árú cikkek 4000 Ft, faüzletbe való befektetés 50.000 Ft, a szegedi fűrészüzlet jövedelméből 20.000 Ft stb.
Id. Mélik István halála után az ifj. Mélik István örökölte a gyergyói vagyon nagyrészét. Testvérei Mélik András Magyarországra, Nagylócziba (Nógrád megye) telepedett le. Itthon vagyonát eladva ott vásárolt birtokot. Jeromos a Kolozsvár melletti Dezmérbe költözött. Paula, a ditrói születésű dr. Dobribán Antalhoz ment feleségül, aki az akkor létrehozott gyergyószentmiklósi kórház főorvosa és igazgatója volt. Elza húgát a gyergyószentmiklósi Csíky Jenő vette feleségül. Ifj. Mélik István (1872-1938) és felesége Csíky Ilona (1873-1941) nagy hozzáértéssel vezették a gazdaságot. Kísérleteztek alpesi állattenyésztéssel. Svájcból és Ausztriából hozattak fajszarvasmarhákat (siementali).
Az idősek még emlékeznek, hogy Cseresznyésben Mélik István mintagazdaságot hozott létre. Az 1921-es földreformmal járó kisajátítások súlyosan érintették a vagyoni helyzetüket, de a földbirtokok átszervezésével hamar talpraálltak. A kommunizmus elején az 1945. évi földreform és az 1948-as államosítás során a család tönkrement, birtokait elveszítette.
A remeteiek emlékezetében a Mélikek, főleg id. Mélik István vagyonukat úgy szerezték meg, hogy az írni-olvasni nem, vagy alig tudó lakosokkal visszaéltek a hitelezések során (ital, tutajozáshoz prémonda stb). Ezt próbálta felnagyítani és a lakosság tudatában elmélyíteni az 1945-50-es évek kommunista községvezetése is.
Tudni kell, hogy a Mélikek jótékonysági tevékenységükről Csík vármegye szerte híresek voltak. Id. Mélik Istvánné, Lázár Matild a XIX.sz. végén Bélborban telket adományozott a római katolikus egyháznak, hogy az ottani kis számú magyarságnak kápolnát építsenek. (A kápolnát 1990-ben román nacionalisták felgyújtották, a tettesek azóta sem kerültek kézre.)
1899-ben a remetei templomot 6 m-rel megtoldották (a jelenlegi szentély) a Mélik család anyagi támogatásával. A csíksomlyói kegytemplom főbejárata feletti Szent Cecíliát ábrázoló színes, üvegablak özv. Mélik Istvánné, Lázár Matild ajándéka. A csehországi Grottauban készíttette a világhírű Schlein Richard műhelyében.
1907-1909-között megépült a vasút Gyergyóban. Mélik István volt az egyetlen, aki a birtokain átmenő vasútért felajánlott kárpótlást a magyar államtól nem fogadta el, mondván: legyen vasútja Székelyföldnek.
Remetén a polgárosodás elindulását nagyban elősegítették a Mélikek, természetesen a többi örmény és a remetei székely Puskás családdal. Mélik István szorgalmazására Remetén először ünneplik meg a Március 15-ét. Az ő érdeme a remetei színtársulat létrehozása. Anyagilag támogatta, ugyancsak az ő javaslatára megalakult remetei tűzoltó egyesületet és bármilyen kulturális eseményt. Felesége Csíky Ilona több alkalommal szervezett Gyergyószentmiklóson gyűjtést a remetei szegény tanulók megsegítésére.
A Mélik családnak jelenlegi utódai Gyergyóban Mélik Elza leszármazottjai, Beczássi-Hegyesi Márta néni és gyermekei Gyergyószentmiklóson.

LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

Eredetileg megjelent a Képes Vagyok 2010 májusi számában.

Személyes adalék: nagyapámat  a remeteiek "Mélik" Imrének emlegették, ui ő volt a fentiekben említett ifj. Mélik István gazdatisztje évtizedeken keresztül, vezette a Csaresnyésben a mintagazdaságot. Nagyanyámat is ott ismerte meg, ő szakácsnő-házvezetőnő volt, miután hazatért a kolozsvári, nagydisznódi "szolgáló évekből" ahogy ő szokta emlegetni