Visit https://www.ryteprint.com to find out more regarding Printivo  Visit http://howardssupply.com to find out more regarding Home Depot Visit http://www.halloween-costumes-ideas.net to find out more regarding Halloween Costumes If you are looking for telehealth then learn more .

Searching for the best deals on Bitcoin buying? You should check here on https://bitpium.com/buy-bitcoins You can find here option that is acceptable for you.    excel formulas Visit http://jabaforextraining.co.za to find out more regarding Why Trade Forex If you are not interested in sponsored blog posts , then you have already missed a lot. A website like http://kingsfragrances.com will provide you with the highest quality in the industry. If you are looking for china marketing then read more .. If you are not interested in sponsored blog posts , then you have already missed a lot.

Csutakfalva

Remete nyugati részén, a Kőpataka völgyében fekvő, körülbelül 1500 lelket számláló, közigazgatásilag nem önálló településrész.

1835-től, a közeli erdők irtása során keletkezett. Ezért a neve CSUTAKFALVA. Mai szerkezeti formája már az 1890-es években kialakult. Ugyanis, az 1892-es nagy égés után sok család (pl. a Kis-ek) ide költöztek.

Csutakfalva felső részét a lakosság Lúdfarkának is nevezi, mivel a Kőpataka völgyének jobboldali dombságáról a község belátható része egy lúd alakjához hasonlít. Az utóbbi 25-30 év építkezései miatt ez ma már nehezen ismerhető fel.

Az 1848-as szabadságharcunk emlékét a csutakfalviak ma is őrzik: Az erdélyi Vaskapu melletti vajszlovai csatában (1849. ápr. 16.) a remetei Kossuth-huszár, Portik főhadnagy csapatának bravúros teljesítménye ihlette a szemtanú Petőfit „A székelyek” című versének megírására és a székely vitézség jellemzésére:

„Általában csak annak lehet fogalma a székely vitézségről, aki maga látja...Nyugodt bátorsággal, mondhatni kimért lépésekkel haladnak a csatában előre, folyvást biztoson, mint a réten a kaszások...A lövődözést hamar megunják és szuronyt szegezve rohannak és velük rohan az enyészet; az ellenségnek nem maradt más hátra mint futni vagy meghalni”.

A forradalom bukása után Portik Ferenc főhadnagy Csutakfalvára, a Görgény hegység  erdejinek közelébe költözött, hogy az osztrák hatóságok megjelenése esetén hamar el tudjon menekülni. A lakosság ezt a részt ma is Kossuth térnek, és a Görgényben, a családja birtokában levő erdős- legelős területet Kossuth mezőnek nevezi.

Remetén a hagyományok és szokások – bár a globalizáció szele ide is elért, Csutakfalván a legerősebbek. A székely gazdaság, szerszámkészítés, szövés-fonás, házikenyérsütés, stb, nagyon sok családban ma is élő hagyomány.

A vallásos élet központja az 1940-es évek elején, Pál Elek plébános idején épített és Árpádházi Szent Margit tiszteletére felszentelt majd 1968-ban Orbán László pápai prelátus, remetei plébános által kibővített kis templom. Árpádházi Szent Margit IV. Béla királyunk és Lászkárisz Mária leánya. Már születésekor, 1242-ben atyja fogadalmat tett, hogy hálából amiért az ország a további tatár dúlásoktól megszabadult, a domonkos apácákhoz ajánlja. Napja, a Szent Margit búcsúnap a tél közepén, január 18-án a csutakfalvi lakosság nagy ünnepe, amelyre a község többi részeiről is, de  a szomszédos falvakból is eljönnek.

További információk a csutakfalvi Balás Jenő Iskola honlapján