Nagyréti láp - természetvédelmi terület

A Nagyréti láp jégkorszaki maradvány mely botanikai, fitogeográfiai, ökologiai szempontból az egyik legértékesebb eutróf láp az országban. Itt különleges növényfajoktalálhatók meg és 1980 április 14-én egy része védett területté lett nyilvánítva.

Zergeboglár - Trollius europaeus - pünkösdi rózsaMegtalálható növényfajták: eres gyíkvirág, gesztenyeszinű lóhere, békalen, réti füzeny, réti foszlár, pelyheszerű ibolya, hegyi ibolya, mocsári gólyahír, zergeboglárka, mocsári kosbor, keskenylevelű gyékény, széleslevelű gyékény, nádtippan, sédbúza, szörfű, borjúpázsit, kék perje, pelyhes selyemperje, galamblevelű virnánc, kutyabenge, fekete ribiszke, vörös ribiszke, fehérmáj virág, tűzlevelű gyöngyvessző, zselnicemeggy, körtefa, pimpó, libapimpó, réti legyezőfü, bókoló gyömbérgyökér, tőzegeper, csillaghír, törpenyír, szőrösnyír, repens, nemesfűz, hamvas rekettyefűz, babérfűz, rezgőnyár,szibériai hamuvirág, festő zsoltina, csermely aszat, réti hölgymál, nefelejcs, réti-, pikkelyszerű-, hólyagos-, mocsári-,csörös-, gyapjú-sás, erdei káka stb.

A törvény védelme 4 Ha területre terjed ki a ”Nagyrét” északi részén, az ásványvízforrás (borvíz) körül.

Ezen a részen a tőzeg vastagsága 3,5 m-nél is vastagabb. A talaj vastagsága 5,9-6 m, nagyobb mélységekben 6,25-6,70 m.