Vistai András János: Tekintő – erdélyi helynévkönyv

Egész mást kerestem - mint rendesen - amikor kezembe akadt Vistai András János: Tekintő – erdélyi helynévkönyv c. munkájának harmadik kötete. Mit ad Isten, ezt találtam a harmadik kötet (Q-Zs) 17. oldalán:

Remete 5. Gy (Ditró-Ny) 1567: Remete (SzO II. 221) 6 kapu (Venczel 36). 1614: Remete 26
családfı (Gy 8). 1808: Remete (136). 1861: » Cs (31). 1864: Gyergyóremete (SzTA: Gyergyó 47).
*1882: Balázs Jenı (–1938). 1888: Gyergyó-Remete Cs Gyergyószentmiklósi js (Je 353). 1913:
Gyergyóremete Csik vm (Az). *1918: Cseres Tibor író (–1994, Bp). 1938 L 1762 család 6422 fı,
17 302 hold megmővelhetı föld. Tartozékai: Csutakfalva, Eszenyı, Martonka (FDN 1970.23.sz.).
– 1909/19: Remetea, Gyr, L 5105: r 68; m (145). = Su 2: 75. 1567, 1854, 1864. [25 A]

visi.png

Érdekességként jegyezem meg, hogy a könyv 16 Remete nevű heységnevet jegyez Erdélyből, és megszámlálhatatlan, Remete tagot tartalmazó névvariációt.

Hasonló olvasnivaló