Amikor Remetének is szinte lett vasútja...

... avagy miért nem nyílik a muskátli a lúdfarki bakterház ablakában

1892. december 24-én MOLNÁR József csíkszeredai országgyűlési képviselő előmunkálati engedélyt kér egy Szászrégen - Görgénysóakna - Görgényszentimre - Libánfalva - Kereszthegy (1134 m) - Gyergyóremete - Ditró - Gyergyószárhegy - Gyergyószentmiklós vasútvonal előmunkálatára. A minisztérium annak ellenére, hogy nehéz hegyi pályáról van szó, megadja az előmunkálati engedélyt.

Bővebben: Amikor Remetének is szinte lett vasútja...

A 14. (egri) Gyalogezred bevonulása 1940 szeptemberében

A Vaterán böngészve akadtam rá ezekre a képekre. Annyit sikerült megtudnom, hogy a bevonuló katonák az Egri Dobó István 14. Gyalogezred kötelékében szolgáltak. Érdekel az ő kilétük is, de sokkal kíváncsibb lennék, valaki meg tudná-e mondani több, mint hetven év távlatából, a fogadók közül kik vannak a képeken?

Bővebben: A 14. (egri) Gyalogezred bevonulása 1940 szeptemberében

Gyergyóremete egy 1576-os összeírásban

Az 1600-az évek előttről nagyon kevés olyan dokumentum maradt fenn eredeti állapotában, amelyben utalást, adatot találunk Gyergyóremetére vonatkozóan. Ezek egyike "Az 50 dénáros adót fizető székely főemberek összeírása Udvarhely-,Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken" címen ismertté vált dokumentum. Ez Gyergyóremete első ismert okleveles említése.

Bővebben: Gyergyóremete egy 1576-os összeírásban

Gyergyóremetei gyalog puskások (pixidarii) az 1619-es összeírásban

Az alábbi adatsort az "Egész Csik-, Gyergyó- és Kászon Székek 1619 esztendőbéli universalis Conscriptioja - Gyalogos puskások összeírása Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken 1619-ben" című dokumentumban találtam. A dokumentum része a "Főnépek, lófők, darabantok, szabadosok, jobbágyok és zsellérek összeírása Kézdi-, Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken" címen ismert dokumentumnak. A dokumentum Bethlen Gábor székely politikájában nagyon fontos helyet foglal el, az ezt megelőző adatgyüjtésre ez az adatsor tette fel a koronát.

Bővebben: Gyergyóremetei gyalog puskások (pixidarii) az 1619-es összeírásban