Gyergyóremetei helynevek 1864-ből

Pesty Frigyes helynevgyujtemenyePesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865

Székelyföld és térsége II.

Közzéteszi: Csáki Árpád és Pál-Antal Sándor

Programvezető: Boka László tudományos igazgató (OSzK)

A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának dokumentumai és mikrofilm-másolataik felhasználásával készült

Naphalat

Beismerem, nem hallottam használni a szót gyerekkoromban. Pedig tősgyökeres remetei...

Bartos Tibor Magyar szótár: egymást magyarázó szavak és fordulatok tára, 2002-ben a Corvina könyvkiadónál megjelent kötetében a 460. oldalon idézi az 1748-ban Gyergyóremetén feljegyzett mondatot:

A patak folyamját hagyák naphalatra határnak.

Akinek (esetleg) le kell fordítani:

  • patak folyamja - a patak folyása, medre
  • naphalat - napnyugat

Újabb dűlőnevek

dulonevekAz Erdélyi Hivatalos Értesítő 1868-as kiadásában tatáltam egy érdekes hírdetményt, tele dülőnevekkel. A hírdetmény bizonyos Veres Mihály remetei lakos hagyatékának az elárverezéséről szól, a birtoktestek felsorolásában  a dűlőnevek és a szomszédok is fel vannak sorolva. Most csak a dűlőneveket mazsoláztam ki, egy régebbi cikk (Gyergyóremete helynevei) kiegészítéseként.

Gyergyóremete helynevei

A nagyközség a Gyergyói-medence északnyugati részén, a Görgényi-havasokhoz tartozó Fancsal és Mezőhavas hegységek keleti lejtőjén terül el. A helységen átfolyik a Maros, de a község nagyobbik része a Maros mellékfolyójának a Kőpatak mentén terül el. Első írásos adata viszonylag kései: 1567: Remete (SzékOklSz. 18, 43). Hivatalos román neve: Remetea.

A Remete helynév személynévként is előforduló m. remete ’a világtól elvonultan élő személy’ jelentésű főnévből keletkezett.

ENSz jóváhagyás

un names contentAzt hittétek, hogy büntetlenül, jogszerűen használhatjátok a Gyergyóremete helynevet?

Eszenyőbe megérett a sáté...

Nincs remetei, aki ezt a nótát ne ismerné. De szerintem olyan sokan azért nem gondolkodtak el azon, honnan is jön ez a név. Eszenyő, és kész. Olyan jó remetei szó... Vagy nem?

Tudós nyelvészek kiderítették, hogy nem egészen, először is a magyar nyelvterületen több Eszeny, Eszenyő helynév is van. Másodsorban mi csak átvettük, ugyanis az Eszenyő szó eredetileg a szláv "jaszeny", "jaszenyev" szavakból származik. Eredetileg kőrist jelent.

Sebaj, nekem csak a sáté jön be, mindegyre... na meg a nagy csatangolások, a 18 vízimalom, gatter és ványoló, az ívó paducok, a zsinór végén ficánkoló pér.

A kőrist pedig meghagyom a nyelvészeknek.

Ismert helynév-változatok

Mai hivatalos elnevezés: Remetea (Remetea, jud. Harghita, comună) Gyergyóremete.

A Gyergyóremete helynév magyarázata

A Magyar Nyelv (a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóírata) CIII. évfolyamának első számában (2007 március) a különfélék rovatban megjelent cikkében ( Helynévmagyarázatok, 111. oldal) Kiss Lajos az alábbiakat írja: