Galóca

 'Ladisforelle' jelentésű galóca szavunkról régóta tudjuk, hogy nem lehet egyéb, mint a szláv glavatica átvétele (SIMONYT: Nyr. XXXIX, 301), de magyar hangalakjának története mindeddig rejtélyes volt előttem Azt hittem ugyanis, hogy hosszú óra csakis a szláv úv kapcsolatnak lehet a fejleménye, s ezért érthetetlen volt előttem a felteendő egykori (szláv glavaticai) *gálávatica hangsor -áti- részének eltűnése. Nemrégiben azonban valamit keresve a Helységnévtárban, megakadt a szemem azon, hogy Csík megyében Gyergyóremete és Gyergyóvárhegy közelében egy-egy Galocás nevű telep van, így, rövid o-val. S ez nem lehet sajtóhiba, mert GÁMÁN ZsIGMONDnak 1863-ban megjelent (erdélyi) Helyság-Névtárában és CzF.-ban is így van.

tiszafa

Taxus baccata L.

 • tiszafa (Gyergyóremete 1966).

borsika

Juniperus communis L.

 • bors fenyő vagy borsika (Borszék vidéke s egész Csík m.) ÉrdL. 24 (1885.): 282.
 • borsika (Gyergyóremete 1966),
 • borovicsicafenyő (Kővágószőllős 1958),
 • sülő borsika, süllő fenyő (Nagyváty 1967),
 • süllőfenyő (Almáskeresztúr, Hobol, Molvány 1967, Mozsgó 1968 — e névre dr. Róna-Tas András volt szíves figyelmemet irányítani).
 • szúrósfenyő (Makkoshotyka 1963), e nevet az asszonyok használják.

fenyőpálinka

fenyőpálinka 'boróka (Juniperus communis L.) (1. ott is!) terméséből készült pálinka' (Gyergyóremete 1966).


in Magyar Nyelvőr – 97. évfolyam – 1973.Nyelvjárásaink / 2

nyírfa

Betula pendula Roth.

 • nyírfa (Gyergyóremete 1966),
 • kenyérfa (Makkoshotyka 1963), tréfás elnevezés.


in Magyar Nyelvőr – 97. évfolyam – 1973.Nyelvjárásaink / 2

beregfa

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

 • cserfa (az e-t és színezettel ejtették; Hadikfalva, illetőleg Andrásfalva, Bukovina. zölték Véméndre, illetőleg Izmény községbe települt székelyek 1964). Vö. Nyr. 91: 480-1. TESz.
 • beregfa (Gyergyóremete 1966), (Dunántúl) ErdL. 23 [1884.]: 788.
 • jégerfa (Karácsond 1967).

 in Magyar Nyelvőr – 97. évfolyam – 1973.Nyelvjárásaink

fehérfenyő

Abies alba Mill.

 •  fehérfenyő (Borszék vidéke és egész Csík m. ErdL. 24 [1885.]: 281. (Gyergyóremete 1966). Utóbbi helyen apró, vékony ágait leveleivel bojtolva rakva ágynak használják, mert kitűnő fekvőhely, nagyon rugalmas.

in Magyar Nyelvőr – 97. évfolyam – 1973.Papp Ferenc: Hang, fonéma, betű és a teljes magyar ábécé

Gyergyóremetei helynevek 1864-ből

Pesty Frigyes helynevgyujtemenyePesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865

Székelyföld és térsége II.

Közzéteszi: Csáki Árpád és Pál-Antal Sándor

Programvezető: Boka László tudományos igazgató (OSzK)

A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának dokumentumai és mikrofilm-másolataik felhasználásával készült

Naphalat

Beismerem, nem hallottam használni a szót gyerekkoromban. Pedig tősgyökeres remetei...

Bartos Tibor Magyar szótár: egymást magyarázó szavak és fordulatok tára, 2002-ben a Corvina könyvkiadónál megjelent kötetében a 460. oldalon idézi az 1748-ban Gyergyóremetén feljegyzett mondatot:

A patak folyamját hagyák naphalatra határnak.

Akinek (esetleg) le kell fordítani:

 • patak folyamja - a patak folyása, medre
 • naphalat - napnyugat

Újabb dűlőnevek

dulonevekAz Erdélyi Hivatalos Értesítő 1868-as kiadásában tatáltam egy érdekes hírdetményt, tele dülőnevekkel. A hírdetmény bizonyos Veres Mihály remetei lakos hagyatékának az elárverezéséről szól, a birtoktestek felsorolásában  a dűlőnevek és a szomszédok is fel vannak sorolva. Most csak a dűlőneveket mazsoláztam ki, egy régebbi cikk (Gyergyóremete helynevei) kiegészítéseként.