Naphalat

Beismerem, nem hallottam használni a szót gyerekkoromban. Pedig tősgyökeres remetei...

Bartos Tibor Magyar szótár: egymást magyarázó szavak és fordulatok tára, 2002-ben a Corvina könyvkiadónál megjelent kötetében a 460. oldalon idézi az 1748-ban Gyergyóremetén feljegyzett mondatot:

A patak folyamját hagyák naphalatra határnak.

Akinek (esetleg) le kell fordítani:

  • patak folyamja - a patak folyása, medre
  • naphalat - napnyugat

Újabb dűlőnevek

dulonevekAz Erdélyi Hivatalos Értesítő 1868-as kiadásában tatáltam egy érdekes hírdetményt, tele dülőnevekkel. A hírdetmény bizonyos Veres Mihály remetei lakos hagyatékának az elárverezéséről szól, a birtoktestek felsorolásában  a dűlőnevek és a szomszédok is fel vannak sorolva. Most csak a dűlőneveket mazsoláztam ki, egy régebbi cikk (Gyergyóremete helynevei) kiegészítéseként.

Bővebben: Újabb dűlőnevek

Gyergyóremete helynevei

A nagyközség a Gyergyói-medence északnyugati részén, a Görgényi-havasokhoz tartozó Fancsal és Mezőhavas hegységek keleti lejtőjén terül el. A helységen átfolyik a Maros, de a község nagyobbik része a Maros mellékfolyójának a Kőpatak mentén terül el. Első írásos adata viszonylag kései: 1567: Remete (SzékOklSz. 18, 43). Hivatalos román neve: Remetea.

A Remete helynév személynévként is előforduló m. remete ’a világtól elvonultan élő személy’ jelentésű főnévből keletkezett.

Bővebben: Gyergyóremete helynevei

Eszenyőbe megérett a sáté...

Nincs remetei, aki ezt a nótát ne ismerné. De szerintem olyan sokan azért nem gondolkodtak el azon, honnan is jön ez a név. Eszenyő, és kész. Olyan jó remetei szó... Vagy nem?

Tudós nyelvészek kiderítették, hogy nem egészen, először is a magyar nyelvterületen több Eszeny, Eszenyő helynév is van. Másodsorban mi csak átvettük, ugyanis az Eszenyő szó eredetileg a szláv "jaszeny", "jaszenyev" szavakból származik. Eredetileg kőrist jelent.

Sebaj, nekem csak a sáté jön be, mindegyre... na meg a nagy csatangolások, a 18 vízimalom, gatter és ványoló, az ívó paducok, a zsinór végén ficánkoló pér.

A kőrist pedig meghagyom a nyelvészeknek.