Jellegzetes, Gyergyóremetén is előforduló védett és/vagy ismert fajok.

Gímszarvas (Cervus elaphus)

{phocagallery view=category|categoryid=8|imageid=479}

Hímjét bikának, a nőstényt tehénnek, a szaporulatot ünő- vagy bikaborjúnak, a második éves nőivarú egyedet ünőnek nevezzük.

Előfordulás

A remetei erdőkben, még ha néha kisebb számban is, mindig előfordult. Az utóbbi években érezhetően megnőtt az állományuk, érthető módon, mert leginkább a nagy kiterjedésű összefüggő vegyes erdőket kedveli, dús aljnövényzettel, magas cserjeszinttel. A teljesen nyílt területeken csak ritkán fordul elő, akkor is inkább átvonulóban.

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Gólyafészek a Sáska féle házonRemete sosem volt egy kimondott gólyaparadicsom, a ma is rendszeresen ott költő körülbelül 6-7 párból álló gólyanépesség stabilnak mondható.

Mondhatjuk, hogy a tényleges létszámuknál sokkal látványosabban jelen vannak a falu életében, a lakossg számon tartja és tiszteli a keltetőhelyeiket. Ezek közül a legismertebb a Sáska ház tetején van, a többi szétszórva a falu egész területén.

Keresztes vipera (Vipera berus berus L.)

{phocagallery view=category|categoryid=8|imageid=231} Nálunkfelé egyetlen mérgeskígyó-faj él, a keresztes vipera (Vipera berus berus L.). A nemzetség másik két romániai faja, a homoki vipera (V. ammodytes L.) és a parlagi vipera (V. ursinii Bonaparte) déli, melegebb megyékben fordul elő, de nem túl gyakori.

 

Haris - Crex Crex

{phocagallery view=category|categoryid=8|imageid=414}A haris érdekessége, hogy elsősorban szürkületkor és éjszaka énekel, amikor a jellegzetes recsegő hang - a faj latin tudományos neve is a hangutánzó Crex crex - a hidegebb, sűrűbb levegőben messzebb terjed.

A haris egyike az északi félteke legsérülékenyebb madárfajainak. Állománya az utóbbi évtizedekben drasztikusan csökkent, elsősorban az élőhelyéül szolgáló nedves kaszálórétek fogyatkozása miatt. Eurázsiai elterjedésű faj. A Brit-szigetektől Szibériáig terjed fészkelőterülete, de a mediterrán régióban csak ritkán települ meg. Viszonylag későn, május közepe után tér vissza afrikai téli szállásáról. Délkelet-Afrika füves tájain telel, ezért vonulási útvonala rendkívül hosszú. Afrikai telelőterülete pontosan nem ismert. Mivel a faj a Szaharán keresztül vonul, fokozottan kitett az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribb Szahel-övezeti szárazságnak. Legfontosabb élőhelyei a nedves rétek, kaszálórétek, ártéri ligetes területek.

Kecskebéka (Rana temporaria)

KecskebékaA Székelyföldön kecskebékának nevezett gyepi békafaj jellegzetes hegyvidéki kétéltű. Egykor nagyon nagy számban fordult elő a székelyföldi medencékben.