1956-1965 között romániai politikai perekben elhurcoltak és elítéltek

Kovács Jakab

Ft. Kovács Jakab nyug. plébános, tb. esperes, 1919. október 22-én született Székelyhodoson. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát Marosvásárhelyen, székelyudvarhelyen és Kolozsváron végezte. Teológiai tanulmányait a 2. bécsi döntést követően 1942-ben Kolozsváron kezdte, Zircen, Kolozsváron majd Gyulafehérváron folytatta. 1947. június 15-én szentelte pappá Márton Áron püspök. Első kápláni helye Gyergyóremete volt. Plébánosa védelmére kelt, amiért az állami hatóság elhurcolta és 1948-tól 1952-ig bebörtönözte. Akarat ereje kitűnt a börtönből szabadulásakor is, amikor 100 km utat gyalog tett meg hazáig.

Tatár János

– Jehova-tanú

Sz. Tekerőpatak, 1928. okt. 28. Gazdálkodó. Letartóztatták 1959. júl. 16-án. A MAT Katonai Ügyészsége a BTK 209. paragrafusa 2. pontjának a) betűje és a 2. pont utolsó előtti bekezdése, valamint a 325. paragrafus 3. pontjának c) betűje alapján, egy 21 tagú jehovista csoport ügyében összeállított 123/1959. sz. dossziéval állította bíróság elé. A kolozsvári Katonai Bíróság 6 évre ítélte. 5 év 1 hónap 13 napot ült a szamosújvári börtönben, illetve dolgozott a peripravai kényszermunkatáborban.
Gyergyóremetén lakott.

Sándor István

sandor istvan1

Sz. Gyergyóremete, 1923. szept. 27. Gazdálkodó. Letartóztatták 1961. február 28-án. A MAT Katonai Ügyészsége a BTK 209. paragrafusa 2 pontjának a) betűje alapján, a társadalmi rend elleni ténykedés vádjával a 37/1961-es dossziéval állította bíróság elé.

Forrás: Áldozatok-1956: a forradalmat követő megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban, Volume 10 Pál-Antal Sándor Mentor, 2006

sandor istvan

Portik Gábris Ferenc

Sz. Gyergyóremete, 1906. október 30. Letartóztatása (1962. február 15.) előtt szabó volt Gyergyóvárhegyen. A BTK 209. paragrafusa 2. pontjának a) betűje alapján, társadalmi rend elleni ténykedés vádjával állították bíróság elé a 35/1962-es bűnügyi dossziéval. A vád szerint 1956-tól intenzív rendszerellenes tevékenységet fejtett ki, szidalmazta az államhatalom és a párt helyi képviselőit.

Kedves Ferenc

Született Kadicsfalván, 1919. május 16-án. Gépkocsivezető a gyergyóremetei Tejporgyárban. A MAT Katonai Ügyészsége a BTK 327. paragrafusának b) pontja alapján, a 157/1956. sz. bűnügyi dossziéval, szabadlábon állította bíróság elé fajgyalázás vádjával.