Gyergyóremetével kapcsolatos érdekes információk a nagyvilágból.

Új gyermektápszer

December végén új gyermektápszert dobott piacra a remetei tejporgyár, a Maternát.

A dobozon lévő felirattal ellentétben nem Arad gyártja és nem a kolozsvári szakegyetem felügyeletével és közreműködésével, hanem ezt a tápszert is - amelynek az összetétele az anyatejéhez hasonlít — Gyergyóremetén készítik, a receptet a galaci egyetem élelmiszeripari fakultása dolgozta ki.

Nos, a gyermektápszerek családja újabb taggal gyarapodott. A Lacto, Lactosan, Lacto-1, Lacto—2, Gluvilact—1, Gluvilact—2 után, a megfelelő próbák végeztével piacra került a Materna is, amely főleg a koraszülött, gyengén fejlett csecsemők táplálásánál ajánlott. (Egyelőre Csíkszeredában és a fővárosban árusítják csak.) Még egy újdonság a megyei tejipar házalóján : hamarosan piacra kerül a Glavitact 10 is, különböző gyermekkórházakban folynak a próbák vele. Ezzel a nyolcadik gyermektápszer is forgalomba kerül, amelyeket mind-mind Gyergyóremetén állítanak elő.

Vajha mindenik hasznos termékükből elegendő kerülne a piacra.


Hargita, 1981. január 09 / 6. szám

Árok, árok, de mély árok...

Gyergyóremete központjában kicsi, de mélyárkú patak folyik a Csutakfalvára menő út szélén. Mögötte házsor, s itt kapott helyet — többek között — a helyi fogyasztási szövetkezet számos egysége is. Az útról betonhíd vezet át a bejáratokhoz, e hídon pedig vaskorlát védi az átkelőt. Ez a védelem azonban olykor kevésnek bizonyul, nincs olyan év, hogy egy-két ember többnyire erősen illuminált állapotban - ne bukna át a korláton vagy ne csúszna át alatta a jó két és fél méteres mélységben lévő patakba ...

Nyilvánvalóan tenni kellene már valamit. Akár három lehetőség is adott.

Eszerint

1. be lehetne fedni a patakot;

2. el kellene költöztetni onnan a kocsmát és

3. biztonságosabbá kellene tenni a korlátot.

Vagy pedig - netalán! - mértékletességre kellene szoktatni az italkimérés egyes fogyasztóit olymódon, hogy a teljes részegség beállta előtt már megtagadhatnák további kiszolgálásukat. Akkor talán kevésbé lenne mély az árok...


Hargita, 1981. január 24 / 19. szám

Jegyzői határidő napló az 1904. évre

Kénosy Géza, Gyergyóremete nagyközség jegyzője »Határidő-napló az 1904. évre* című munkálatot állított össze, mely a 126.000/1902. B. M. számú szabályrendelet 63. §-ához képest az egész évre vonatkozólag nyomtatásban tartalmazza a községi és körjegyzők időszaki teendőit; a munka, melyet Szász Lajos tb. főszolgabíró a gyergyói járás szolgabirája felülvizsgált, megrendelhető a kiadónál, Sándory Mihály könyvnyomdatulajdonosnál Gyergyószentmiklóson.

Ára keménykötésben 4 korona 50 fillér. (117,097/1903. B. M. szám).

Cseres Tibor: Hallottuk Brezsnyev kürtölését

cseres tiborA száz éve született Gorkij ünneplésére 1968 májusában keletről és nyugatról számos írótársulást hívtak vendégül Moszkvába. A Magyar Írószövetség akkori elnöke vezetésével kéttagú küldöttség indult Budapestről. A véletlenek, többek lemondása következtében a delegáció második tagja én lettem. Vállaltam, mert egyebek mellett kíváncsi voltam Moszkvára. (...) Számos Gorkijt méltató eszmefuttatást elblicceltünk együtt a „grúz herceggel’ ’ az ünneplő napokban, de a végbúcsú bankettjén mégis ott kellett lennünk. (...)

Örömhír 1941-ből, avagy hogyan lett vasútállomásunk egy kis időre

A MÁV vezérigazgatósága átirata alapján örömmel járult hozzá, hogy Ditró vasútállomását Ditró-Gyergyóremete névre változtassák, tekintettel arra, hogy a közel 10 ezer lakosú Gyergyóremete község a MÁV igazgatóságától jól megindokoltan kérte ezt.


 in Székely Nép, 1941-08-12 / 180. szám