Gyergyóremetével kapcsolatos érdekes információk a nagyvilágból.

Párbaj kaszával és ostorral

Marosán Péter gyergyóremetei (dudáti) lakós marhákat őrizett a Martonka nevű határrész közelében. Mult hó 30-án a nagy melegben elaludt, mialatt állatjai tilosba mentek. Ifj. Fazakas István, ki ott kaszált, néhány tehenet a fennálló szokáshoz képest be akart hajtani, mire a pásztor fölébredt. A dologból természetesen komoly „nézeteltérések“ származtak, s Marosán Péter ostorával, ifj. Fazakas István kaszájával állásba véve magukat, barátságos czimezgetések kíséretében összecsaptak. Azaz csak Marosán csapott (neki lévén ostora) Fazakas pedig parírozott. A párbaj első vérre ment, mert Marosán csapás közben beleütötte a karját a kaszába, mire a küzdelem véget ért. A jelen volt négy tanú mindeniie sajnálkozott, hogy végkimerülésig nem folytatták a párbajt.


Székely Nemzet, 1902-08-06 / 118. szám

Született volt még egy eszme

"Született volt még egy eszme, egy a felső kerület hasznára építendő útvonalról is éppen akkor, midőn az Aranyos melletti legelőbb szőnyegre jött. Ne engedjük uraim ezt is az örök álmok országába elmerülni. Ez, fel a' Maros szorulatában Galonyától kezdve Topliczáig volt indítványozva, hogy a' megye Gyergyóval 's ez által Moldovával kényelmesebb érintkezésben lehessen.

Új gyermektápszer

December végén új gyermektápszert dobott piacra a remetei tejporgyár, a Maternát.

A dobozon lévő felirattal ellentétben nem Arad gyártja és nem a kolozsvári szakegyetem felügyeletével és közreműködésével, hanem ezt a tápszert is - amelynek az összetétele az anyatejéhez hasonlít — Gyergyóremetén készítik, a receptet a galaci egyetem élelmiszeripari fakultása dolgozta ki.

Nos, a gyermektápszerek családja újabb taggal gyarapodott. A Lacto, Lactosan, Lacto-1, Lacto—2, Gluvilact—1, Gluvilact—2 után, a megfelelő próbák végeztével piacra került a Materna is, amely főleg a koraszülött, gyengén fejlett csecsemők táplálásánál ajánlott. (Egyelőre Csíkszeredában és a fővárosban árusítják csak.) Még egy újdonság a megyei tejipar házalóján : hamarosan piacra kerül a Glavitact 10 is, különböző gyermekkórházakban folynak a próbák vele. Ezzel a nyolcadik gyermektápszer is forgalomba kerül, amelyeket mind-mind Gyergyóremetén állítanak elő.

Vajha mindenik hasznos termékükből elegendő kerülne a piacra.


Hargita, 1981. január 09 / 6. szám

Árok, árok, de mély árok...

Gyergyóremete központjában kicsi, de mélyárkú patak folyik a Csutakfalvára menő út szélén. Mögötte házsor, s itt kapott helyet — többek között — a helyi fogyasztási szövetkezet számos egysége is. Az útról betonhíd vezet át a bejáratokhoz, e hídon pedig vaskorlát védi az átkelőt. Ez a védelem azonban olykor kevésnek bizonyul, nincs olyan év, hogy egy-két ember többnyire erősen illuminált állapotban - ne bukna át a korláton vagy ne csúszna át alatta a jó két és fél méteres mélységben lévő patakba ...

Nyilvánvalóan tenni kellene már valamit. Akár három lehetőség is adott.

Eszerint

1. be lehetne fedni a patakot;

2. el kellene költöztetni onnan a kocsmát és

3. biztonságosabbá kellene tenni a korlátot.

Vagy pedig - netalán! - mértékletességre kellene szoktatni az italkimérés egyes fogyasztóit olymódon, hogy a teljes részegség beállta előtt már megtagadhatnák további kiszolgálásukat. Akkor talán kevésbé lenne mély az árok...


Hargita, 1981. január 24 / 19. szám

Jegyzői határidő napló az 1904. évre

Kénosy Géza, Gyergyóremete nagyközség jegyzője »Határidő-napló az 1904. évre* című munkálatot állított össze, mely a 126.000/1902. B. M. számú szabályrendelet 63. §-ához képest az egész évre vonatkozólag nyomtatásban tartalmazza a községi és körjegyzők időszaki teendőit; a munka, melyet Szász Lajos tb. főszolgabíró a gyergyói járás szolgabirája felülvizsgált, megrendelhető a kiadónál, Sándory Mihály könyvnyomdatulajdonosnál Gyergyószentmiklóson.

Ára keménykötésben 4 korona 50 fillér. (117,097/1903. B. M. szám).