Földtani leírás

geologiaiterkepGyergyóremete, a hajdani Csíkvármegye és 1968-tól Hargita megye települése, a Gyergyói-medence észak-nyugati részén, a Maros bal partján fekszik. A település alacsonyabb része a Maros árterén 700-720 m tengerszint feletti magasságba húzódik. Kőpatak mentén, a hegyláb felé hosszan elnyúló új település Csutakfalva nyugati pereme már 785 m tengerszint feletti magasságig kapaszkodott fel.

Bővebben: Földtani leírás

Sugárzó tekintetek...

Na igen... nehogy azt gondolja valaki is, hogy most slágerszövegek következnek, annál prózaibb, de ugyanakkor mélyrehatóbb dolgok is: rádioaktivitás és egyéb, kevésvé csábos dolgok. Máshol ezen az oldalon már idéztünk ezzel kapcsolatos információkat, például itt és itt, ezért gondolom, nem meglepő, hogy ismét erről van szó. Egyetemista koromban jöttem csak rá (civilben reaktor-fizikus lennék) hogy Gyergyóremete szakmai körökben igencsak ismert hely, bukaresti illetőségű tanáraim egy része nagyon szép és mélyreható emlékeket őrizett a remetei bálokban megtáncoltatott lányok-menyecskék szemvillanásairól.

Pedig nem azért küldték oda őket, annál komolyabb dolguk is volt.

Bővebben: Sugárzó tekintetek...

RALF-RO - birtokrendezési projekt svájci tapasztalatok felhasználásával

Gyergyóremete ma egy, a vidék átlagát messze meghaladó ütemben fejlődő, modernizálódó nagyközség. Ennek illusztrálására talán a legjobb példa az a svájci segítséggel zajló projekt, amely nemzetközi szakmai sajtóvisszhangjából adunk kis izelítőt alább.

Tekintettel arra, hogy Romániában a lakosság több mint 40%-a a mezőgazdaságban dolgozik – ez az EU-n belül messze a legmagasabb az arányszám –, kézenfekvő volt, hogy az első Közép-Európai Tagosítási és Infrastruktúra-fejlesztési Projektet Romániában kell megvalósítani.

Több optimális helyi feltétel együttes jelenléte miatt esett a választás az erdélyi Gyergyóremete (Remetea) községre.

Bővebben: RALF-RO - birtokrendezési projekt svájci tapasztalatok felhasználásával

A beltéri radon-koncentráció mérése

A maratott nyomdetektoros módszer két változata (Részlet)

Indoor Radon Measurements ­- Using Two Variants of the Etched Track Detectors' Method

Drd. CSEGZI Sándor, Dr. Ana DANI

Romániának az Európai Unióba való belépése után hozzá kell igazítania tudományos gyakorlatát az IRMM (Institute of Reference Materials and Measurements ­ Európai Unió) által támasztott követelményeknek, ami i)az alkalmazott módszerek, ii) a hivatkozási anyag, és iii) a kísérleti adatok feldolgozásának egységesítését illeti, azzal a céllal, hogy az adatok minőségileg megfeleljenek és bekerüljenek a kontinentális és
globális adatbázisba.

Bővebben: A beltéri radon-koncentráció mérése