Puskás Antal

szakaszvezető, községi tisztviselő (Gyergyóremete)

Született: 1898, Gyergyóremete. 1916. májusban vonult be Marosvásárhelyen a 22. honvéd gyalogezredhez. 1917. decembertől az orosz és az olasz harctereken küzdött. Asiagó mellett harcolt. 1918. december 19-én szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. Apai nagyapja, Sámuel, mint honvéd hadnagy, részt vett az 1848-as szabadságharcban.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Sáska János

szakaszvezető, állami tanító (Gyergyóremete)

Született: 1888, Ditró. 1914. júliusban vonult be Marosvásárhelyen a 22. honvéd gyalogezredhez. 1914. augusztusban a tábori ezreddel az orosz hadszíntérre ment. A Kárpátokban harcolt. 1915. június 8-án orosz fogságba esett. 1921. február 13-án jött haza.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Bakos József

gyalogos, kisbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1881, Gyergyóremete. 1915. március 15-én vonult be a 82. közös gyalogezredhez. 1915. májusban az orosz hadszíntérre ment. 1915. július 31-én Lublin alatt súlyosan megsebesült. Az összeomláskor, mint hadirokkant szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem és Károly csapatkereszt A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján
Bővebben: Bakos József

Bakos József

tizedes, középbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1883, Gyergyóremete. Tényleges katonai szolgálatra 1904-ben vonult be a 82. közös gyalogezredhez. 1905-ig szolgált. 1914. július 28-án újra bevonult. 1914 szeptembertől az orosz és a román hadszíntereken küzdött. Stry és Sósmező mellett harcolt. Háromszor megsebesült. 1918 augusztusában, mint hadirokkant szerelt le. Kitüntetései: bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. - Testvére, Albert, 1918-ban az olasz fronton hősi halált halt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján
Bővebben: Bakos József

Csíky Kálmán, Csíksomlyói

tartalékos hadnagy, birtokos (Gyergyóremete)

Született: 1883, Gyergyószentmiklós. 1915-ben vonult be Marosvásárhelyt a 9. honvéd huszárezredhez. 1915. szeptember 10-én az orosz hadszíntérre ment. Részt vett a Brussilow-offenzívában. Az öszszeomlás után szerelt le. Kitüntetései: kis ezüst vitézségi érem, Károly csapatkereszt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján
Bővebben: Csíky Kálmán, Csíksomlyói