Ritkán sikerül katonatörténeti információkhoz is jutni. Itt az első világháború - tudjátok, az, amiben olyan vitézül harcoltunk, hogy Remetéhez csatolták Romániát - néhány veteránjának adatai. Sokan hiányoznak, tudom.


Ivátson Ferenc

honvéd alhadnagy, születési év 1897, 11. honvéd gyalogezred.

Internáltak

Van az első világháborúnak egy olyan epizódja, amiről kevés szó esik. Az 1916-os román betörés. Az többé-kevésbé ismert, hogy porig rombolták Csíkot, Újtusnádtól Csíkszentdomokosig, de kevésbé ismert hogy sokakat elhurcoltak a rövid ideig megszállt területekről. És még kevesebb adat elérhető az események utóéletéről. Részben érthető, miért és hogyan seperték a szőnyeg alá száz éven a Trianont övező nem túl szalonképes dolgokat, de lassan ideje lenne feldolgozni a valós tényeket.

Álljon itt ehhez egy kis - természetesen remetei vonatkozású - adalék a Csíki Lapok 1918 január 30.-i számából:

Sebesültek

  • Portik Dobos Ferencz 1914 augusztus
  • Bakos Ferencz 1914 szeptember
  • Ferenczy Ferencz 1914 szeptember
  • Iváncson János 1914 szeptember
  • Laczkó Ferencz 1914 szeptember
  • Nagy György András 1914 szeptember

Puskás Antal

szakaszvezető, községi tisztviselő (Gyergyóremete)

Született: 1898, Gyergyóremete. 1916. májusban vonult be Marosvásárhelyen a 22. honvéd gyalogezredhez. 1917. decembertől az orosz és az olasz harctereken küzdött. Asiagó mellett harcolt. 1918. december 19-én szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. Apai nagyapja, Sámuel, mint honvéd hadnagy, részt vett az 1848-as szabadságharcban.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Sáska János

szakaszvezető, állami tanító (Gyergyóremete)

Született: 1888, Ditró. 1914. júliusban vonult be Marosvásárhelyen a 22. honvéd gyalogezredhez. 1914. augusztusban a tábori ezreddel az orosz hadszíntérre ment. A Kárpátokban harcolt. 1915. június 8-án orosz fogságba esett. 1921. február 13-án jött haza.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján