Kovács Jakab

Ft. Kovács Jakab nyug. plébános, tb. esperes, 1919. október 22-én született Székelyhodoson. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát Marosvásárhelyen, székelyudvarhelyen és Kolozsváron végezte. Teológiai tanulmányait a 2. bécsi döntést követően 1942-ben Kolozsváron kezdte, Zircen, Kolozsváron majd Gyulafehérváron folytatta. 1947. június 15-én szentelte pappá Márton Áron püspök. Első kápláni helye Gyergyóremete volt. Plébánosa védelmére kelt, amiért az állami hatóság elhurcolta és 1948-tól 1952-ig bebörtönözte. Akarat ereje kitűnt a börtönből szabadulásakor is, amikor 100 km utat gyalog tett meg hazáig.

Hasonló olvasnivaló