Hangya szövetkezet alakult Gyergyóremetén

Gyergyóremete-Csutakfalván nagy lelkesedéssel alakították meg a Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetét.

Az új szövetkezet csatlakozott a Nagyenyedi Hangya Szövetkezethez, mint annak tagszövetkezete. Az alakuló gyűlésen megjelent Székely János a Hangya központ nagyenyedi kiküldöttje. A központ kiküldöttjét György József községi bíró üdvözölte. Az alakuló gyűlésen száznegyven szövetkezeti tag iratkozott be az újonnan megalakult szövetkezetbe, akik 185 darab ötszáz lejes üzletrészt jegyeztek le.

Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság és vezetőség a következőképen alakult meg: Laczkó Ádám elnök, Ivácson Feri Antal alelnök, Portik Lukács zsef felügyelőbizottsági elnök, Antal zsef Péter felügyelőbizottsági alelnök, ifj. Portik Gy. János ügyvezető-könyvelő, Puskás Buza Jenő pénztárnok, Crăciun Avram ig.-tanító, Ivácson András, Puskás Buza József, Pál Albert igazgatósági tagok, Mezei János, felügyelőiizottsági tag, László Péter, Portik Kékes Ferencz és Brassai János felügy. b. póttagok.

Az újonnan megválasztott igazgatóság első igazgatósági gyűlésén elhatározta a Nagyenyedi HANGYA szövetkezetek szövetségébe való belépését, ugyanakkor jegyzőkönyvileg köszönetet szavazott György József községi bírónak, mint a helyi hatóság képviselőjének, Székely János szövetkezeti kiküldöttnek, valamint Borbély Ferencz csutakfalvi szöv. tagnak, aki kezdőnek 10 üzletrészt jegyzett le 5000 lej értékben, Crăciun Avram ig.-tanító, Ivácson Feri Antal, Laczkó Ádám, Mezei János, Antal József Péteré, Gál Ferencz Ignácé, Laczkó Albert István, Ivácson András, László Péter, Puskás Buza József, Pál Albert, Portik kes Ferencz, László János kovács és ifj. Portik Gy. János szövetkezeti tagoknak, akik tevékenységükkel, valamint a többi szövetkezeti tag érdemes támogatásával és megértésével, hozzájárultak a szövetkezet megalakításához.


Magyar Nép, 19. évfolyam, 1939-04-01 / 13. szám

Hasonló olvasnivaló