Ritkán sikerül katonatörténeti információkhoz is jutni. Itt az első világháború - tudjátok, az, amiben olyan vitézül harcoltunk, hogy Remetéhez csatolták Romániát - néhány veteránjának adatai. Sokan hiányoznak, tudom.


Ferencz Péter

tűzmester, községi bíró, középbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1889, Gyergyóremete. Tényleges katonai szolgálatra 1909-ben vonult be a 34. közös tüzérezredhez. 3 évig szolgált. 1914-ben a mozgósításkor újra bevonult. 1914 augusztustól az orosz, szerb és az olasz frontokon küzdött. Halics, Drohbvic, Sabác, Belgrád, Valjevó, Kragujevác, Asiagó és Piave mellett harcolt. 1914. szeptember 25-én súlyos légnyomást szenvedett. 1918. december 28-án szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem 2-szer, kis ezüst vitézségi érem 3-szor, bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, háborús emlékérem, 6 éves szolgálati kereszt és a bolgár háborús emlékérem. A román megszállás alatt a Magyar Párt alelnöke volt. Testvére, Samu, a világháborúban szerzett betegsége következtében, 1930-ban hõsi halált halt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Bakos Lajos

tizedes, kisbirtokos (Gyergyóremete)

Született 1898, Gyergyóremete. 1917. január 28-án vonult be a 38. honvéd tüzérezredhez. 1917. június 2-ától az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Mielnica, Halics és Asiagó mellett harcolt. 1918. december 22-től a székely hadosztály kötelékében Zilah és Mátészalka mellett harcolt a románok ellen. 1919. április 26-án szerelt le. Két és fél hónapig román fogságban volt. Kitüntetései: O1, OB és Kcsk. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. - Testvére, István, 1916 augusztusában hősi halált halt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Várterész Jakab Rudolf

hadapródőrmester, segédjegyző (Gyergyóremete)

Született: 1891, Gyergyóremete. 1912. október 1-jén vonult be Kolozsváron a 21. honvéd gyalogezredhez. 1914-ben a mozgósításkor újra bevonult. 1914. augusztusban az orosz hadszíntérre ment. Lemberg, Halics, Stary-Sambor, Tukov és Uzsok mellett harcolt. 1915. január 1-jén orosz fogságba esett. 1918. május 28-án jött haza. Az összeomlás után szerelt le. Testvére, Jenõ tartalékos százados, 1918-ban Albániában hõsi halált halt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Bakos Alajos

tizedes, kisbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1894, Gyergyóremete. 1914. október 26-án vonult be a 22. honvéd gyalogezredhez. 1915. február 28-tól, egyszeri megszakítással, az orosz hadszíntéren küzdött. Zlota-Lypa és Brzezáni mellett harcolt. 1915 március 14-én megsebesült. 1916. augusztus 10-én orosz fogságba esett. 1918. június 28-án jött haza. Az összeomlás után szerelt le. Kitüntetései: kis ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján