Ritkán sikerül katonatörténeti információkhoz is jutni. Itt az első világháború - tudjátok, az, amiben olyan vitézül harcoltunk, hogy Remetéhez csatolták Romániát - néhány veteránjának adatai. Sokan hiányoznak, tudom.


Bakos József

gyalogos, kisbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1881, Gyergyóremete. 1915. március 15-én vonult be a 82. közös gyalogezredhez. 1915. májusban az orosz hadszíntérre ment. 1915. július 31-én Lublin alatt súlyosan megsebesült. Az összeomláskor, mint hadirokkant szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem és Károly csapatkereszt A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Csíky Kálmán, Csíksomlyói

tartalékos hadnagy, birtokos (Gyergyóremete)

Született: 1883, Gyergyószentmiklós. 1915-ben vonult be Marosvásárhelyt a 9. honvéd huszárezredhez. 1915. szeptember 10-én az orosz hadszíntérre ment. Részt vett a Brussilow-offenzívában. Az öszszeomlás után szerelt le. Kitüntetései: kis ezüst vitézségi érem, Károly csapatkereszt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

György József

hadapródjelölt-őrmester, községi írnok és biztos (Gyergyóremete)

Született: 1895, Gyergyóremete. 1915. május 1-jén vonult be Székelyudvarhelyen a 82. közös gyalogezredhez. 1915. december 1-jén a 13. menetszázaddal az orosz frontra került. Részt vett ezrede összes ütközeteiben. Az összeomlás után szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt helyi tagozatának titkára volt. 1918 novemberétől a budapesti magyar királyi államrendőrségnél a IX. kerületi kapitányságon, mint segédelőadó működött. 1923-ban ment haza.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Pál Gerő dr.

hadnagy, községi orvos (Gyergyóremete)

Született: 1892, Gyergyóremete. 1914. június 16-án vonult be Bécsbe a 82. közös gyalogezredhez. 1914. augusztus 6-tól kétszeri megszakítással az orosz hadszíntéren küzdött. A román és a szerb frontokon is harcolt. A Dunajow, Lemberg, Uzsok, Olika és Brassó mellett harcolt. Egyszer sebesült. Az összeomláskor szerelt le. Kitüntetései: koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján és Károly csapatkereszt A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Szabó József

szakaszvezető, nyugalmazott igazgató-tanító (Gyergyóremete)

Született: 1888, Gyergyóremete. 1914. július 28-án vonult be Székelyudvarhelyen a 82. közös gyalogezredhez. 1914. augusztustól az orosz hadszíntéren küzdött. A Kárpátokban és Rohatyn mellett hősiesen harcolt. Egyszer súlyosan megsebesült. 1915. december 25-én, mint hadirokkant, szerelt le. Édesapja 1866-ban részt vett a kõnigrätzi ütközetben.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján