Ritkán sikerül katonatörténeti információkhoz is jutni. Itt az első világháború - tudjátok, az, amiben olyan vitézül harcoltunk, hogy Remetéhez csatolták Romániát - néhány veteránjának adatai. Sokan hiányoznak, tudom.


Szabó József

szakaszvezető, nyugalmazott igazgató-tanító (Gyergyóremete)

Született: 1888, Gyergyóremete. 1914. július 28-án vonult be Székelyudvarhelyen a 82. közös gyalogezredhez. 1914. augusztustól az orosz hadszíntéren küzdött. A Kárpátokban és Rohatyn mellett hősiesen harcolt. Egyszer súlyosan megsebesült. 1915. december 25-én, mint hadirokkant, szerelt le. Édesapja 1866-ban részt vett a kõnigrätzi ütközetben.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Bakos János

őrmester, középbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1889, Gyergyóremete. Tényleges katonai szolgálatra 1910-ben vonult be a 24. honvéd gyalogezredhez. 1912-ig szolgált. 1914. augusztus 1-jén a 22. honvéd gyalogezredhez vonult be. 1914. októbertől az orosz hadszíntéren küzdött. Stry, Uzsok és Sianki mellett harcolt. 1915. július 1-jén orosz fogságba esett. 1918. márciusban jött haza. Az összeomláskor szerelt le. Kitüntetései: kis ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. - Sógora, Nagy János, az orosz fronton hősi halált halt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Kabdebó Béla

őrvezető, korcsmáros (Gyergyóremete)

Született: 1891, Maroshévíz. 1915. december 15-én vonult be a 62. közös gyalogezredhez. 1916 júniustól az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. 1917. június 3-án súlyos haslövést kapott. 1917. november 3-án, mint hadirokkant szerelt le. Kitüntetései: kis ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

György Ferenc

gyalogos, középbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1889, Gyergyóremete. 1914. augusztus 14-én vonult be a 82. közös gyalogezredhez. 1914 augusztus végétől az olasz és az orosz hadszíntereken küzdött. Lemberg, Halics, Asiagó és Piave mellett harcolt. Az összeomlás után szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. Apai nagyapja részt vett az 1848-as szabadságharcban.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Málnásy Antal

tartalékos hadnagy, kereskedő (Gyergyószentmiklós)

Született: 1893, Gyergyóremete. 1915 decemberében vonult be Székelyudvarhelyen a 82. közös gyalogezredhez. 1916. január 1-től az orosz és a román frontokon küzdött. Wladimir-Wolyszki mellett harcolt. Egyszer sebesült. 1918. december 20-án szerelt le.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján