Ritkán sikerül katonatörténeti információkhoz is jutni. Itt az első világháború - tudjátok, az, amiben olyan vitézül harcoltunk, hogy Remetéhez csatolták Romániát - néhány veteránjának adatai. Sokan hiányoznak, tudom.


Bakos Alajos

tizedes, kisbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1894, Gyergyóremete. 1914. október 26-án vonult be a 22. honvéd gyalogezredhez. 1915. február 28-tól, egyszeri megszakítással, az orosz hadszíntéren küzdött. Zlota-Lypa és Brzezáni mellett harcolt. 1915 március 14-én megsebesült. 1916. augusztus 10-én orosz fogságba esett. 1918. június 28-án jött haza. Az összeomlás után szerelt le. Kitüntetései: kis ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Kápálb Ferenc

tizedes, kereskedő (Gyergyóremete)

Született: 1894, Gyergyóremete. 1914. október 26-án vonult be a 82. közös gyalogezredhez. 1915. február 6-tól az orosz és a román harctereken küzdött. Gorlice, San és Sósmező mellett harcolt. Négyszer súlyosan sebesült. Az összeomlás után szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Füstös Sándor

tizedes, kovácsmester (Gyergyóremete)

Született: 1893, Szárhegy. 1914. augusztus 9-én vonult be a 82. közös gyalogezredhez. 1914. október 7-től az orosz és a román harctereken küzdött. Stary-Sambor, Luck, Rownó és Sósmezõ mellett harcolt. Kétszer súlyosan megsebesült. Az összeomlás után szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem, Károly csapatkereszt és szolg. vaskereszt. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Borbély-Bartis János

tizedes, középbirtokos (Gyergyóremete)

Született: 1888, Gyergyóremete. Tényleges katonai szolgálatra 1909-ben vonult be a 24. honvéd gyalogezredhez. 1911-ig szolgált. 1914-ben a mozgósításkor újra bevonult. 1914 augusztustól, egyszeri megszakítással, az orosz harctéren küzdött. Egyszer sebesült. 1916. július 1-jén orosz fogságba esett. 1919. október 20-án jött haza. Kitünetései: kis ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján

Antal Lajos

tartalékos hadnagy, állami iskola igazgató (Gyergyóremete)

Született: 1898, Székelylengyelfalva. 1916 jún. 1-én vonult be Marosvásárhelyt a 22. Honvéd gyalogezredhez. 1916. Dec. 21-től az orosz és az olasz frontokon küzdött. Asiago mellett tüntette ki magát. 1918 nov.-től a Székely Hadosztály kötelékében harcolt a románok ellen. Román fogságba esett. 1919 nov. 25-én jött haza. Kitüntetései: kis ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt.

Erdélyi ezredek a világháborúbanAz adatok Deseő Dezső - Erdélyi ezredek a világháborúban c. könyve alapján