Földes Zoltán

(1884-1956) tanító, író

Kolozsvárt jogi doktorátust végzett, tanító lett. Évekig tanított Gyergyóremetén az első világháború előtt, a csutakfalvi iskola igazgatója volt évekig. Már ezalatt jelentek meg verseskötetei. A Hírnők, Pásztortűz, Vasárnap, Új Cimbora, Jóbarát, Erdélyi Tudósító munkatársa volt. Gyermekek számára írt köszöntő könyvet és iskolai használatra elkészítette Maros-Torda vármegye földrajzát. A népiskolák IV.-VIII. osztályai számára szerkesztett magyar Olvasókönyvet, amelyet 1937-ig használtak. A VI.-VII. osztályok számára Egészségtant írt. Szép prózai művei is vannak (Az endrédi leányvásár és más elbeszélések, Szívvel, Az elveszett leány). Apjának Földes Józsefnek, a csíksomlyói tanító-igazgatónak múlt századbeli jegyzeteit felhasználva adta ki didaktikus történeteit és jó tanácsait, János apó tapasztalatai címen.

Könyvei:

Földes József -Földes Zoltán: János apó tapasztalatai. Történetek és jótanácsok a magyar nép számára. Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura nyomda.

Földes Zoltán: Az endrédi leányvásár és más elbeszélések. Kolozsvár, 1928. Minerva rt.  (A Magyar Nép könyvtára. 25.)

Földes Zoltán: Az elveszett leány. Falusi história. Katholikus Világ  1928 Szent Bonaventura nyomda.

Földes Zoltán: Szívvel. -- versei. Sovata-Szováta, 1928. /Erzsébet kny. rt., Diciosânmartin./

Földes Zoltán: Egészségtan a magyar tannyelvű elemi népiskolák VII. osztálya számára. Cluj-Kolozsvár, 1931. Corvin ny.  (Tudományok könyve a magyar nyelvű elemi iskolák VII. oszt. számára. 8.)

Földes Zoltán: A tündöklő csillag. Szűz Szent Imre herceg élete. Cluj-Kolozsvár, 1931. Szent Bonaventura kny.  (A Katholikus Világ Könyvei. 20. füz.)

Földes Zoltán - Simon Sándor: Magyar olvasókönyv /nyelvtannal/ a magyar tannyelvű elemi népiskola felső V-VIII. osztályai számára. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt.

A Pásztortűz antológiákban megjelent alkotásai:

Földes Zoltán: Magasságoknak vágya él szívemben... 1922., II. kötet, 42. sz., 506. p., v.

Földes Zoltán: Elégia az erdőről. 1924., II. kötet, 18. sz., 208. p., v.

Földes Zoltán: Petőfi. 1925., 5. sz., 104. p., v.

Földes Zoltán: Befűtve vár a mozdonyunk... 1925., 23. sz., 484. p., v.

Földes Zoltán: A napba néző sas. 1926., 21. sz., 491. p., v.

Földes Zoltán: Őszutó a Firtoson. 1928., 25-26. sz., 613. p., v.

Más kiadványok:

Földes Zoltán: Meghalt a király, éljen a király román nyelven: A MURIT REGELE! TRĂIASCĂ REGELE! Fordító: R.(liu) Dăianu Bucureşti, 1927. "Floarea Soarelui" anul: I. num. 10. pag 314−315

Erdélyi Kis Pajtás, Kolozsvár, 1930. jan. 15.-jún. 15.: gyermeklap. - Megj. 1-jén és 15-én. Főszerk. Földes Zoltán. Fel. szerk. Simon Sándor. Főmunk. W. Földes Anna. - Előbb: Angyalkert (1929-30).

Földes Zoltán: Az Úrnak alázatos szolgája szól. A szegénység trubadúrja (szerk. P. M. Szol. Ferenc) Budapest, 1926. antológiában

Földes Zoltán: A két csudás szent. A szegénység trubadúrja (szerk. P. M. Szol. Ferenc) Budapest, 1926. antológiában

Földes Zoltán: Az asszízi szegényhez. A szegénység trubadúrja (szerk. P. M. Szol. Ferenc) Budapest, 1926. antológiában

Földes Zoltán: A hétszázados jel. A szegénység trubadúrja (szerk. P. M. Szol. Ferenc) Budapest, 1926. antológiában

Hasonló olvasnivaló