Vérescsorgó - Kakas Zoltán 2000

A Kereszthegyre jártunk évente többször is, főleg az őszi időben a tűzifát hazahozni onnan, a kereszthegyi erdőből. S mindig ott mentünk el egy kőhalom mellett, amit édesapám az Örmény temetőnek mondott. S mikor elment mellette, akkor mindig egy követ odadobott a már nagy kőhalomra s imádkozta a megszokott halottakért való imádságot: Adj Uram örök nyugalmat néki és örök világosság fényeskedjék neki.

A kőhalom akkor olyan két méternyi magasságú volt. Kereszt nem volt rajta.

A gyilkosság egy csorgó mellett történt, amit azóta is Vérescsorgónak neveznek. Ott mentünk el a csorgó mellett s nem egyszer a szomjunkat oltottuk annak vízéből.

Attól lefele volt a nagy kincstári erdő, le egészen a messze Laposnyáig. A hatalmas nagy terület az államé volt. A falusiak úgy nevezték, hogy kincstári erdő.

Oda is némelykor bemerészkedtünk egy-egy szál száraz fenyőért amikor úgy érezte édesapám, hogy nincs közel erdész. Mert a kincstárnak két erdésze volt, akik állandóan őrizték az erdőt.

A gyilkosoknak a tettére azután fény derült -ahogy édesapám mondta- mert az egyiknek a lánya Szászrégenben szolgált s ott álmából felriadt s akkor megkérdezték tőle, hogy mi van, s ő valamit elárult.

Aztán a gyilkosokat megbüntették.

A Vérescsorgó az út martjában van, a víz az út alatt folyik át.

Gyergyóremetérõl a Görgényi havasok Kereszt-hegy (1516 m) nevû csúcsára Csutakfalva fele indulhatunk a kék háromszöggel jelzett turistaúton, az Eszenyõ tisztásáig. Innen jobbra, észak, északnyugat irányába piros pont jelzés indul a Kereszt-hegyre. Az Örmény temetõnek mondott kõhalom megtalálásához azonban helyi vezetõt kell igényelni. A többi obóhoz hasonlóan itt is a gyilkosság helyére dobálják a köveket, s ezért is hívják a mellette levõ forrást - az ott történt véres esemény óta - Vérescsorgónak. Adatközlõm gyerekkora óta elkerült ugyan Gyergyóremetérõl, de édesapjának a viszonyulása, az itt végzett ritus annyira mély hatással volt rá, hogy késõbb is, ha nagy ritkán erre járhatott követ dobott a halomra és elmondta az imát.

Adatközlõ: Balázs Jenõ, 78 éves, ferences pap, Esztelnek.

Irodalom: 1998 Görgényi havasok. Turisztikai kalauz. Csíkszereda 1998: 80-81.


Hasonló olvasnivaló