Közigazgatási pillanatfelvétel 1942-ből

GYERGYÓREMETE nk. (Csík vm., gyergyószentmiklósi járás. V. á. Gyergyóditró 2.5 km.) 7.500 1. Tel.: 2.

Vezető jegyző: Csiky Sándor.

Községi bíró: Ferenc Péter.

Adóügyi segédjegyző: Szigeti József.

Közigazgatási segédjegyző: Várterész Jakab.

Körorvos: Pál Gerő dr.

Körállatorvos: Fülöp József.

Községi írnok: Lackó Sándor.

Irodatiszt: György zsef.

Pénztáros: Csortán Ferenc.

Díjnokok: Bakos Sámuel és Lieber Zita.

M. kir. Csendőrörs, Gyergyóremete. Tel.: 3.

Róm. kat. Plébánia Hivatal, Gyergyóremete.

Anyakönyv: 1726. évtől.

Működési terület: Gyergyóremete község

Plébános: Pál Elek.

Káplánok: Lónay Ödön és Csillik János.

Magyarország közhivatalainak cím- és adattára, 1942

Hasonló olvasnivaló