Gyergyóremete népességének szaporodási lajstroma

Gyergyóremete  — mint azt nem rég lapunkban közöltük —, páratlan országos jelenség. A magyar nép szaporodási történetéből az alföldi nagy parasztvárosok hirtelen megduzzadása hasonló csak hozzá, midőn a török kitakarodása után a szinte teljesen néptelen Alföldet a magyar nép egy évszázad alatt teljesen benépesítette. Ez azonban év századokkal ezelőtt történt, a remetei nagy szaporodás pedig egészen a legutolsó évtizedig tartott s most is tartana, ha volna tér a népességnek. Újabban csak a nagy iparivárosok duzzadtak meg hasonlóan, azonban azok főként bevándorlás révén. Mezőgazdasági népesség újabb évtizedekben nálunk nem mutatott fel sehol ekkora életerőt. Gyergyó hazánk magyar vidékei közül a legszaporább, de Remete mellett mégis elmaradnak a többi községek. Remetei arányú szaporodással Gyergyóalfalunak 12 ezer, Gyergyószentnyiklósnak 20 ezer, Ditrónak 15 ezer lakossal kéne bírnia. A Székelyföld, lakossága szinte egyharmaddal lehetne több s országunkban 20 milliót haladna meg a szinmagyar lakosság.


Székely Nép, 1944. január 30 / 24. szám

Hasonló olvasnivaló