717 ember

transsylvaniaKósza adatsor az egyik kevésbé ismert - ma úgy mondanánk szamizdatból: Transsylvania - Erdélyi Tájékoztató, 1973-12-01 / 4. szám. A lapot írógéppel sokszorosították és "fű alatt" terjesztették.

"Egy erről a vidékről elszármazott közgazdász pontos számítások és adatok alapján megállapította egyebek között, hogy az általában szapora gyergyói községek közt is különösen szapora Gyergyóremete lakossága 1930 és 1940 között csupán a természetes szaporulat következtében évenként átlagban 83 fővel szaporodott. Ez azt jelenti, hogy Gyergyóremetének 1940-ben több mint 600 fővel kellett volna, hogy több lakosa legyen, mint 1930-ban. A község számbavétele alapján azonban kiderült, hogy tíz évlatt mindössze 83-mal növekedett a falu lakóinak száma; a tíz év alatt ugyanis kereken 717 ember távozott el a községből, vagyis a természetes szaporulatnak megfelelő létszám csaknem 90 százaléka!"


in Száz kortárs emlékezése a madéfalvi veszedelemre Gyergyó és Csík kétszáz év előtt és ma 

Hasonló olvasnivaló