Jegyzői határidő napló az 1904. évre

Kénosy Géza, Gyergyóremete nagyközség jegyzője »Határidő-napló az 1904. évre* című munkálatot állított össze, mely a 126.000/1902. B. M. számú szabályrendelet 63. §-ához képest az egész évre vonatkozólag nyomtatásban tartalmazza a községi és körjegyzők időszaki teendőit; a munka, melyet Szász Lajos tb. főszolgabíró a gyergyói járás szolgabirája felülvizsgált, megrendelhető a kiadónál, Sándory Mihály könyvnyomdatulajdonosnál Gyergyószentmiklóson.

Ára keménykötésben 4 korona 50 fillér. (117,097/1903. B. M. szám).

Hasonló olvasnivaló