A Tatárdomb

A Tatárdomb az egy tömegsír. Ott Puskás Klára, biztos, már hallottak róla, ugye ő egy olyan nő vót, aki ilyen látnokasszon vót, ő meglátta, hogy jőnek a tatárok. S nem vótak itthon a férfiak, mert ugye a török elleni valamelyik csatába el vótak vonulva a faluból, s ilyenkor a krími tatároknak vót az a feladatuk, a török szövetségeseknek, hogy felégessék a hátországot. És ez az asszon, ez a Puskás Klára megszervezte az ellenállást, meg is nyerte a csatát az itthon maradottakkal. És aztán erről van egy ilyen monda, hogy megölt nagyon sok tatárt, ő is személyesen, aztán hazament, kenyeret sütött, és hármas ikret szült. (Gyergyóremete)

Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák 1. (Marosvásárhely, 2011)IV. Gyergyói népmondák

Hasonló olvasnivaló