Gyergyói veterán találkozó

veteran.jpgIdőpont: 2009. szeptember 6, 13.00 óra, vasárnap

Helyszín: Gyergyóremete, Balás Gábor Művelődési Ház

Első alkalommal szervezték meg a Gyergyó vidéki második világháborús veteránok találkozóját, amely talán korukra való tekintettel sajnos az utolsó is lehet.

A második világháború a székelységet aktív katonai részvételre késztette a magyar királyi honvédség keretében, akik 1940-től néha létszámon felül jelentkeztek annak állományába, hiszen egy ideig újra saját nemzetük hadseregében szolgálhattak.

Gyergyó vidékére a magyar katonai vezetés hegyi csapatokat telepített, majd 1942-től az ún. székely határőrséget állította fel különleges határvédelmi feladatokkal megbízva, hiszen Székelyföld zsákszerű földrajzi helyzeténél fogva kihívást jelentett a határvédelem megszervezése terén.

Az anyaországi tisztikar négy év alatt több generáció ífjú Gyergyóit képezett ki többé-kevésbé a korszerű háborúra való felkészülés jegyében. Gyergyótölgyesre települt a 21. székely honvéd határvadász-zászlóalj parancsnoksága, melynek alegységei a Keleti-Kárpátok szorosait zárták le e vidéken. Mindezt kiegészítették az 1., 2. és 3. székely határőr-zászlóaljak, továbbá öt határvadász erődszázad, melyek a szorosok erődítményeit szállták meg.

1944 őszén a vörös hadsereg támadása félbeszakította a további katonai szervezést. Szeptember 14-én kiürítették a gyergyótölgyesi kaszárnyákat, visszavonulva a Szalárd-völgyéig, ahol rövid ideig a szétvert alakulatok maradékai fenntartották a szovjet előnyomulást.

Az 1940-1944 közötti időszak rá nyomta bélyegét Gyergyó akkori ífjuságának életére, évek múlva, a kommunizmus ideje alatt is számtalanszor előfordultak bebörtönzések magyar katonanóták éneklése miatt.

Ma már csak kevesen élnek, akik átélték az akkori harcokat, megpróbáltatásokat, kb. 50 embert vártak a rendezők a 2009 szeptember 6-án Gyergyóremetén megszervezendő veterán találkozóra, ahol megemlékezéssel egybekötött beszélgetéseket is terveztek.

A rendezvény a 21. székely honvéd határvadász-zászlóalj indulójával kezdődött. A rendezvényen előadást tartott a gyergyói háborús eseményekről Illésfalvi Péter, muzeológus, hadtörténész, aki a hegyicsapatok történetének jeles kutatója. A csoportos beszélgetéseket fiatal kutatók moderálták, továbbá a település helytörténésze Laczkó Szentmiklósi Endre.

A rendezvény végén a marosvásárhelyi Benkő József második világháborús relikviagyűjtő kiállítását tekinthették meg, mely Erdélyben egyedülálló egyenruhákat, személyes tárgyakat stb. foglal magában nemcsak a honvédség, hanem a német, román és szovjet haderő tárgyi emlékeit is.

Hasonló olvasnivaló