Gyergyóremete helynevei

A nagyközség a Gyergyói-medence északnyugati részén, a Görgényi-havasokhoz tartozó Fancsal és Mezőhavas hegységek keleti lejtőjén terül el. A helységen átfolyik a Maros, de a község nagyobbik része a Maros mellékfolyójának a Kőpatak mentén terül el. Első írásos adata viszonylag kései: 1567: Remete (SzékOklSz. 18, 43). Hivatalos román neve: Remetea.

A Remete helynév személynévként is előforduló m. remete ’a világtól elvonultan élő személy’ jelentésű főnévből keletkezett.

Belterület

1. Akasztóhëgy (domb házakkal). 2. Anyósmentës utca (u). 3. Állatorvosi rendëlő (ép). 4. Állomás (ép. vasúti megálló). 5. Āszëg (a tejporgyár és környéke). 6. Āszëgi iskola (ép). 7. Bakó utca (u). 8. Bakos hídja ~ Bakos Lajos hídja (kis híd). 9. Balázs Jenő általános iskola ~ Csutaki iskola (ép). 10. Balázs Ferenc utca (u). 11. Balázs Pál kripta ~ Balázs Pál kriptája (kripta a Központi temetőben). 12. Bánya ~ Bánya-domb (fr, a falu legrégibb része). 13. Barátok utcája (u). 14. Bécsi Kejék (= Kelemen) utcája. 15. Bernád ~ Bernárd (utcarész, a Bernádkert folytatása). 16. Bernád-kert (kert volt, ma út). 17. Bernád pusztája. 18. Bësső utca (Csutakfalva alsó utcája). 19. Blokkok (ép, gyárnegyedi tömbházak). 20. Bodëga (ép, ital- és élelmiszerbolt). 21. Borvíz (források a falu déli részén). 22. Borvízkút (közkút a Nyírszegi híd alatt). 23. Borvíz utca (u). 24. Brassaiak utcája (kis u Csutakfalván). 25. Bujdosó-székël kocsmája (italbolt Csutakfalván). 26. Búzák utcája ~ Búzák útja (u, az Erdei utat köti össze Eszenyő alsó részével). 27. Búzapál (sz, k). 28. Bükk (sz, k). 29. Bükk alja (sz). 30. Bükk útja (sz, k). 31. Bükk útja mejjéke (k). 32. Bükk-tető (sz). 33. Cifrás (útelágazás). 34. Cigány utca ~ Cigányok utcája (u). 35. Cegé (k). 36. Cinyës ~ Cinyés (l, k). 37. Cinyés felé (u). 38. Csënge. 39. Cserësëk (sz). 40. Cserësëk kútja (közkút a Bakó felső része). 41. Cserës Gyuri kërësztje (útszéli kereszt). 42. Csërgő kútja ~ Csörgő kútja (kút). 43. Csërësznyés (sz, k). 44. Csërësznyéds alja (sz). 45. Csërëszës kútja (kút). 46. Csërësznyés pataka (p). 47. Cserjés (sz). 48. Csinód ~ Csinód-patak (szárazpatak, időszakos vízfolyás a Temető és az Akasztó-hegy között). 49. Csorgó (u a Bánya felé). 50. Csorgó pataka (csermely). 51. Csortán (k). 52. Csortánoké (k). 53. Csortán Jankóé (k). 54. Csög (k). 55. Csúszkáló farka (sz, k). 56. Csúszkálóké (sz; Csúszkáló ru.). 57. Csutak-bár (ép, felhagyott kocsma). 58. Csutakfala ~ Csutakfalva (fr, a Kőpatak felső folyása körül terül el). 59. Csutakfalvi temető (sírkert). 60. Dacók utcája (u, a Templomkert felé vezet). 61. Depëlëk utcája (u). 62. Ditrói út (u). 63. Dögkert (sz, régen idetemették az elhullott állatokat). 64. Dökkút (az elhullott állatok temetője). 65. Ditrói út (u). 66. Ebhát utca (u, k, kertek, házak). 67. Égetőfa (Csutakfalva felső részén). 68. Emelëtës iskola (ép). 69. Erdei út (a Hargita és a Maros völgye között vezet). 70. Eszenyő (fr, tanya az Eszenyőpatak kétoldalán). 71. Eszenyő utca ~ Eszenyői út (u). 72. Falukërëszt (útszéli keresztfa). 73. Falu utcája (u a Központ és a Fenek-tető között). 74. Fenek alja (fr sok egymásba futó utcákkal). 75. Fenek-tető. 76. Fësső-ágazat (kis u). 77. Fiku (a Tolvajos út és a Nagykút pataka közötti terület). 78. Fodor hídja (híd). 79. Fodorok utcája (u). 80. Fotballpálya. 81. Fősüs- Gátër (fűrészmalom). 82. Fő út ~ Nagy út (u). 83. Fügék hídja (híd). 84. Fürdő ~ Fördő (borvizes fürdő). 85. Fürdő utca ~ Fördő utca (u). 86. Gagyaszár utca (u). 87. Gátër (vízi keretfűrész). 88. Ginda hídja ~ Gindák hídja ~ Kindák hídja (híd Eszenyő pataka fölött). 89. Góga Dezső utcája (u). 90. Gógák útja (összekötő út Csutakfalva és Eszenyő között). 91. Gödrös út (u, összeköti a Fő utat Fenek aljával). 92. Güdüci patak ~ Güdüc pataka ~ Nagy-patak (p). 93. Gyári híd (híd). 94. Gyártelep (fr, a tejporgyár és a környéki tömbházak, utcák). 95. György Andrásé (ép, a Bakó felső részén). 96. György Jóska tanyája (tanya a Bakón túl). 97. Hadnagydomb ~ Hadnagy dombja (házak, a határőrség tulajdona volt). 98. Hari-bár (italbolt és vegyeskereskedés). 99. Havasfarki istállók (ép, a téeszé volt, ma romos). 100. Havasfarki út (összekötő út az Erdei út és Havasfarok között). 101. Híd farka ~ Lúd farka (fr). 102. Hosszúkút (kút és környéke). 103. Iparvágány. 104. Iskola (ép, a faluban több iskola is van, a környék lakói csak a távolabbi iskolákat különítik el névben). 105. Jakab utca (u a Rét alatt Csutakfalva felé). 106. Jégpálya. 107. Jégpince (jégverem). 108. Kantin (ép). 109. Kápár ~ Kápor (alsó útelágazás; a Kápár örmény csn.). 110. Kápár hídja (híd). 111. Kari-bár (italbolt). 112. Karikók  utcája (u, a Rét alja és Külső út között). 113. Kërëszt (a faluban és a faluból kivezető utak mentén számos kereszt áll). 114. Kerek-domb (Csutakfalva része). 115. Kertvég ~ Kert vége (u, a Külső út folytatása). 116. Kétága (u). 117. Kicsi-Bánya utca (u). 118. Kicsi-Bükk (tanyabokor a Martonka pataka mellett 12 km-re a falu központjától). 119. Kicsi-Rét (házak, kertek, kaszálók a Túlamaros és a ditrói vasútállomás között). 120. Kissék tanyája (házcsoport kertekkel). 121. Kocsi Pista kërësztje (útszéli kereszt). 122. Korbuly Andrásé (ép, kert Eszenyőben). 123. Kossuth tér. 124. Kossuth téri iskola (ép). 125. Kozmák hídja (híd). 126. Kozmák utcája ~ Kozmák útja (összekötő utca). 127. Kőkërëszt (kereszt az útszélen). 128. Kőpatak ~ Kő patakja (p, átfolyik Csutakfalván, majd az Alszegben beömlik a Marosba). 129. Közkút (több is van a faluban). 130. Központi temető (sírkert). 131. Kripták (öt nevezetes kripta van a központi temetőben). 132. Kultúrotthon (ép). 133. Küsső-Bánya (fr). 134. Küsső- Bánya utca (u). 135. Küsső-ódal (házak Csutakfalván). 136. Küsső út (u). 137. Lackók utcája (u). 138. Lok pataka (p). 139. Lúd farka (a falu vége, bokros, nyíres k). 140. Lűtős utca (u). 141. Malmok (a malmok túlnyomó többsége az Eszenyő patakán működött, számuk meghaladta a 34-et. Ma már csak egy községi villanymalom dolgozik). 142. Maros (folyó, helyenként határt képez Ditró és Várhegy felé). 143. Maroshíd (híd a Maros felett). 144. Martonka (tanyaszerű település volt, a Martonka-patak mellett, de az 1960-as években felszámolták, lakóit elköltöztették). 145. Mélik-kúria (ép). 146. Mélik-kripta (a család kriptája a temetőben). 147. Meszës utca (u). 148. Mezei utca (u). 149. Mónár Vince utca (u). 150. Műemlék ~ Cserés Tibor emlékműve (1995-ben állította az író emlékére a Cserés Tibor Társaság). 151. Műemlék ~ Hősi Emlékmű (az 1948/49-es forradalomban és a két világháborúban hősi halált halt remetei lakosok tiszteletére emelt oroszlános kőoszlop a templom mögött). 152. Nagy György utca ~ Nagy Györök utcája (u). 153. Nagykút (kút az Alszegben). 154. Nagy-Rét (fr, egy része külterület). 155. Nagy-Réti kút (forrás, kút). 156. Nagy-Réti láp. 157. Nagy-Réti út (u). 158. Német-sor ~ Német utca (u). 159. Nyírszëg (fr, régen sz). 160. Nyírszëgi borvíz (borvízforrás). 161. Nyírszëgi híd (betonhíd a Maros fölött). 162. Nyírszëgi út (u). 163. Óvoda ~ Óvodák (a faluban hat óvoda is van). 164. Óvoda utca (u). 165. Orvosi rendëlő (ép). 166. Öszszekötő utca (u). 167. Pál András kertje (kert a Rét alján, Eszenyő-bükk alatt). 168. Páll Sándor utca (u). 169. Papilak (ép, katolikus parókia). 170. Pékség: Sütőde (ép). 171. Petridëk utcája (u). 172. Piac ~ Piactér ~ Központ (fr). 173. Pörik útja (u, Bernádtól Eszenyő felé). 174. Puskás- kripta (kripta a temetőben). 175. Puskás-kúria (ép). 176. Régi Nádi-híd (híd a Maros fölött). 177. Repülőtér (sz, repülőteret akartak ide építeni). 178. Rét alja (fr, Csutakfalvától a falu központjáig vezető házsor). 179. Rét aljai óvoda (ép). 180. Román utca ~ Román útja (u). 181. Romlás (kertek, kaszálók; itt találhatók a falu első templomának az alapjai). 182. Rozmaring utca (u a csutakfalvi Sirülőben). 183. Sarok ~ Sorok (útelágazás a Főút és a Fenek alja között). 184. Sarok alja ~ Sorok alja (k, kaszálók, házak). 185. Sarok-ódal ~ Sorok-ódal (k, kertek, házak). 186. Sáros híd (híd). 187. Sáska-ház (ép, Sáska Ignác örmény kereskedő kúriája volt). 188. Sirülő (útelágazás, ahol meg lehetett fogatokkal fordulni). 189. Sirülő kërësztje (útmelléki keresztfa). 190. Sorompó (vasúti átjáró). 191. Stadion (sporttelep). 192. Szabó Sándor bótja (ép, üzlet). 193. Szárhëgyi út (u). 194. Szaró-Bánya (utcácska a Bánya felé). 195. Székëlëk útja (u). 196. Szëkula-kripta. 197. Szënt István kápolna (templom Kicsi- Bükkben). 198. Szënt Margit kápolna (templom Csutakfalván). 199. Tejporgyár (gyárépület). 200. Tejporgyári út (fr, a gyárkörüli tömbházak). 201. Temető ~ Központi temető (sírkert a templom mögött). 202. Temető-ódal (dombos k a csutakfalvi temetőnél). 203. Temető utca (u, a csutakfalvi temetőbe visz). 204. Templom (ép, Szent Lénárd tiszteletére épült 1779-ben). 205. Templom tér (térség a templom előtt). 206. Tolvajos utca (u). 207. Tornaterëm (ép, régebb raktár volt). 208. Tőri János utca ~ Törik utcája (u). 209. Traktorállomás (mezőgazdasági  gépek telepe). 210. Túlamaros ~ Túlmaros (fr a Maros bal partján). 211. Túlmarosi híd ~ Túlmaros hídja (híd). 212. Új nádi-híd (híd). 213. Új út (u). 214. Ványoló (ép Eszenyőben). 215. Vargák utcája (u). 216. Várhëgyi út (u). 217. Vártëréz (ép, a Várteréz nevű örmény család tulajdona volt, ma iskola). 218. Vashíd (vasúti híd a Maros fölött). 219. Vaskapus-iskola (ép, régen Novák-féle ház volt a neve). 220. Vasút (a székely körvasút része). 221. Vasúti átjáró ~ Sorompó. 222. Vasút utca (u, az állomásra visz). 223. Vegyës üzlet (ép). 224. Zakariás család kriptája (örmény kriptája a Központi temetőben). 225. Zakariás-kúria (ép, ma üzletház).

Külterület

1. Agyagásdó (domb; sz). 2. Akasztó-hëgy (k). 3. Állami erdő (e). 4. Állami regëlő ~ Állami rëglő (l). 5. Alsó-Baksa (e, l). 6. Alsó-Baksa csorgója (f). 7. Alsó-Csög (sz). 8. Alsó-Fája (élő fa). 9. Alsó-Magyarós (sz). 10. Alsó-Márk útja (u). 11. Alsó-Mező (k). 12. Alsó-Nyír (k). 13. Alsó-Romlás (sz, k). 14. Alsó-Szállapos (sz, k). 15. Alsó-Vashíd (Maros feletti vasúti híd, határos Várheggyel). 16. Átalfekvő (sz). 17. Aranybánya (felhagyott bánya). 18. Aranypatak (p). 19. Árendás Istváné (k). 20. Bakta (l, e). 21. Bakta csorgója (F). 22. Bakta-csorgó pataka (p). 23. Baktafő (a terület felső része). 24. Bakta hëgye (e). 25. Bakta-regëlő (l). 26. Bakta mezeje (k). 27. Balázsok farka (l). 28. Balog-ódala (k). 29. Balog-ódala kútja ~ Balog Kata kútja (f). 30. Batrina (hegy, l, e). 31. Batrina száda (a helység bejárata; l, e). 32. Bece üvere (k). 33. Becskieké (e). 34. Bëge üvere. 35. Bernád pusztája (k). 36. Bévágás (k). 37. Bévágas-tető (k). 38. Bogáros (sz). 39. Bogáros szorosa (k). 40. Borbély Andrásé (l). 41. Böre szëgelet. 42. Brassaiaké (e). 43. Butik útja (u). 44. Búza Pál (e, k). 45. Bükk (k, sz). 46. Bükk alja (sz). 47. Bükk eleje (sz). 48. Bükk-tető (sz). 49. Bükk-ódal (sz). 50. Bükk útja (u). 51. Bükk útja mejjéke (k). 52. Cegé (k). 53. Cinnyës ~ Cinnyés (l). 54. Cinnyés-bükk (e). 55. Cinnyés pataka (p). 56. Cuglik (k). 57. Cuglik eleje (k). 58. Csënge. 59. Csëngő-kert (k). 60. Csereponk (domb). 61. Cserës (sz). 62. Csërësznyés (sz, k). 63. Csërësznyés alja (sz, k). 64. Csërësznyés fája (sz). 65. Csërësznyés háta (sz). 66. Csërësznyés pataka (p). 67. Csërjés (sz). 68. Csinód (k). 69. Csinód pataka (p). 70. Csorgó (f és körülötte sz, k). 71. Csorgó pataka (p). 72. Csortán (k). 73. Csortán ere (csermely). 74. Csortán Jankóé (k). 75. Csortánoké (k). 76. Csög (k). 77. Csúszkáló ~ Csúszkálóké (sz; a Csúszkáló a Borbély-család ragadványneve). 78. Csúszkáló farka (sz). 79. Csutakos (l, k). 80. Dávid lapossa (l). 81. Dávid mezeje (k, e). 82. Dávidoké (k, sz). 83. Dimiké (sz). 84. Ditrói út (u). 85. Dögkert (sz). 86. Dudád (k, l, e). 87. Dudád dombja (l). 88. Dudád eleje (k). 89. Dudád-erdő (e). 90. Dudád ere (csermely). 91. Dudád-ódal (l, k). 92. Dudád pataka (p). 93. Dudád teteje (l, e). 94. Ebhát (sz). 95. Égetőfa (sz). 96. Ëggyes vályú (forrás, vályú és környéke). 97. Embërfő (domb: e, l, k). 98. Embërfő-mező ~ Embërfő mezeje (l). 99. Emre-Pétër pataka (kis p). 100. Erdei út (u). 101. Erdészház (ép). 102. Erős ~ Erőshëgy (meredek domboldal: k, l). 103. Erős farka (k, l). 104. Erős lapossa (k, l). 105. Erős út (u). 106. Eszenyő-Bükk ~ Eszenyő Bükke (k). 107. Eszenő-Bükk eleje (sz). 108. Eszenyő-Bükk ódala (k). 109. Eszenyő-domb ~ Eszenyő dombja (sz). 110. Eszenyő-domb alja (sz, k). 111. Eszenyő-domb teteje (k). 112. Eszenyő köze (sz). 113. Eszenyő loka (k, e, l). 114. Eszenyő mejjéke (sz). 115. Eszenyő pataka (sz). 116. Eszenyő-patak teteje (k). 117. Eszenyői út ~ Eszenyő útja (u). 118. Eszenyő vőgye (k). 119. Falu mezeje. 120. Farkas-mező (sz, k). 121. Fasorok útja (u). 122. Fazakasok hátja (sz). 123. Fazakasok útja (u). 124. Fenek (sz). 125. Fenek-ódal (sz). 126. Fenek-tető (sz). 127. Fenek útja (u). 128. Fenyés útja (u). 129. Fësső- Bakta (sz). 130. Fësső-Bakta csorgója (forrás). 131. Fësső-Csog (sz). 132. Fësső-Fenek alja (sz, k). 133. Fësső-Fenek alsó-fája (?). 134. Fësső-Márk útja (u, sz). 135. Fësső-Mező (k). 136. Fësső-Nyír (sz, k). 137. Fësső-Romlás (e, k). 138. Ferencfiak mezeje (sz, k). 139. Fikú (sz, k). 140. Fodoré (sz). 141. Forrás-kút (kút). 142. Fögyecël (e). 143. Fügés-Rét (k). 144. Fügés- Rét ere (csermely). 145. Fügés-Rét hátja (k). 146. Fügés-Rét útja (u). 147. Fülöpök mezeje (k). ADATTÁR 179 148. Füzesek előtt (k). 149. Gabona-tag (sz). 150. Galambos (sz). 151. Galambos ere (p). 152. Galambos farka (sz). 153. Galambos gödre (k). 154. Galambos-ódal (k). 155. Galambostető (k). 156. Galócás (e, nagyobb része Várhegyhez tartozik). 157. Galócás pataka (p). 158. Gálpál Bálint (sz). 159. Gergé Anti bokrai (berek). 160. Gergé vesze (e, l). 161. Gergévesze pataka (p). 162. Gergé háti bokor (e, k). 163, Gergőjé (e). 164, Gödör (e). 165. Gúzs-vész ~ Gúzs vesze (e, l). 166. György András bokra (berek). 167. György-fiaké (sz, k). 168. Györgyfiak füzese (sz, k). 169. Györgyfiak gödre (l). 170. György János tanyája (k). 171. György Jóska kútja (forrás). 172. György Jóska tanyája (k). 173. György Mózes tanyája (sz). 174. Hármas határ (e). 175. Hársa (e, k). 176. Hársa pataka (p). 177. Hársa-vágás (k). 178. Hatszázas (e, l). 179. Havas-bükk (e). 180. Havas farka (e). 181. Hëgyës (e). 182. Hëgyës-bükk (e, k, l). 183. Hëgyës-bükk alja (k). 184. Hëgyësde. 185. Hëgyës eleje (k). 186. Hëgyësembërfő (l). 187. Hëgyës-kő. 188. Hideg-forrás (forrás). 189. Hideg-kút (forrás). 190. Hideg-patak (p és a környező kaszálók). 191. Hídos (e, l). 192. Hídos pataka (p). 193. Ijjés (sz). 194. Joharos ~ Juharos (sz). 195. Joharos pataka ~ Juharos pataka (p). 196. Jújgató. 197. Kajba ~ Kajiba ~ Kaliba (sz). 198. Kajiba-domb (sz, k). 199. Kajiba-ódal (sz). 200. Kálmánnénél (sz, k). 201. Kánás (k, e). 202. Kánás feje (e). 203. Kánás mejjéke (l). 204. Kánás pataka (p). 205. Karika- domb (k, sz). 206. Katalina-tető (e). 207. Katalinka ~ Katalina (e). 208. Kecskekő (e, l). 209. Kecskekő hátja ~ Szikla hátja (l, e). 210. Kecske-patak ~ Kecske pataka (p és a mellette lévő erdők). 211. Kecske-patak gerince (e). 212. Kelemën kertje. 213. Kelenckő ~ Kelencskő (e). 214. Kelenc teteje (e). 215. Kerek-Bükk (e). 216. Képkő. 217. Kerek-fenyő (sz). 218. Kërëszt- hëgy (e). 219. Két-patak köze (l). 220. Kétút köze (sz). 221. Kicsi-Bükk (e). 222. Kicsi- Bükk lapossa (sz). 223. Kicsi-Bükk útja (u). 224. Kicsi-Havas ~ Kishavas (e). 225. Kicsi-híd. 226. Kicsi-köves (l). 227. Kicsi-erdő (e). 228. Kicsi-forrás (forrás). 229. Kicsi-Vész (málnás). 230. Kincsës gödör (k). 231. Kirás-erdő (e). 232. Kis-fenyő (fenyves). 233. Kis-Kánás pataka (p). 234. Kis Mihály magosa (sz). 235. Kis-Újhavas (e). 236. Kockavágás (e, k). 237. Kócsi vesze (k). 238. Komlós-bükk (e). 239. Komlos-ódal ~ Komlós-ódala (sz). 240. Komlós-tető (sz). 241. Kormos-kő. 242. Korondié (e, l). 243. Kovácsér ~ Kovás-ér (sz). 244. Kovács füzese. 245. Kovácsok mezeje (sz, k). 246. Kovácsok útja (u). 247. Kozmáé (sz). 248. Kőbánya. 249. Kőcsompó (l). 250. Kőfarok. 251. Kőhát (sz). 252. Kőhordó út (u). 253. Kőpatak ~ Kő pataka (p és mellékén l). 254. Kő-pataka feje (e, l). 255. Kőválú (itató). 256. Kurta-Egër (e). 257. Köves-domb (sz). 258. Köves-tanya (sz). 259. Közbirtokosság (k). 260. Kulcsár vesze. 261. Kütyü-vész (sz). 262. Lackó (sz). 263. Lackó csereerdeje (e). 264. Lackó hátja (sz). 265. Lackók kútja (forrás). 266. Lapos-bükk (e). 267. Laposkő. 268. Laposnya felé (u). 269. László Bálint mezeje (l). 270. Lénkó Pista tanyája (sz). 271. Lépés. 272. Lűtő (sz). 273. Limbus (k). 274. Lok (k). 275. Lok pataka (p). 276. Lok ódala (k). 277. Lúd farka (l). 278. Lúdfarka-patak (p). 279. Lukácsoké (sz). 280. Lukács vesze (sz). 281. Lukács vesze farka (sz). 282. Lukács vesze laposa (sz). 283. Lukács vesze ódala (k). 284. Lukács vesze pataka (p). 285. Lukács vesze teteje (k). 286. Macskalik (kert). 287. Macskalik teteje (k). 288. Madarász Pista kertje (kert). 289. Magos-hëgy. 290. Magyarós-ódal (k). 291. Magyaros pataka (p). 292. Magyarós- tető (k). 293. Mána-vész ~ Málna vésze (sz). 294. Mána-vész-ódal (sz). 295. Márk útja (sz). 296. Maros (folyó). 297. Martonka (k, sz). 298. Martonka lapossa (k). 299. Martonka pataka (p). 300. Martonkateteje. 301. Martonka töve. 302. Mátéfiak erdeje (e). 303. Mátyás vesze (k). 304. Mëgyës-tó (sz). 305. Méhës-patak (p). 306. Méhës-patak ódala (e). 307. Méhëspatak teteje. 308. Ménës pataka (p). 309. Ménës pataka teteje (sz). 310. Ménës-patak ódala (k). 311. Melikeké (sz). 312. Mélik sánca. 313. Mélik tanyája (l, k, sz). 314. Meszës-ódal (sz). 315. Meszëseké (sz). 316. Métánál (a szántók legmagasabb része). 317. Mészkút (kút). 318. Miklós vesze (sz). 319. Mojszáké (l; e volt). 320. Molnár Pistánál. 321. Nád (sz). 180 ADATTÁR 322. Nagy András háza (sz). 323. Nagyér (p). 324. Nagyfiak laposa (sz). 325. Nagyfiak rëglője (l). 326. Nagyforrás (forrás). 327. Nagy-fűrészëk. 328. Nagyhát-tető (e). 329. Nagy-kërësztfánál (sz). 330. Nagy-Köves (k). 331. Nagy-kút (kút). 332. Nagy-mart. 333. Nagy-Rét (sz). 334. Nagy- Réti út (u). 335. Nagy-nyíl (k). 336. Nagy-Romlás (k). 337. Nagy-Sorok. 338. Nyergës (k). 339. Nyír (sz). 340. Nyír alja (sz). 341. Nyírfő (k). 342. Nyír ódala (sz, k). 343. Nyírszëg. 344. Omlás. 345. Orosz út (u). 346. Orotás (sz). 347. Osztás (sz). 348. Pál András kertje (kert). 349. Pál András vesze (k). 350. Palkó. 351. Pálkovács (k). 352. Palló (sz). 353. Pallóra mënő (sz). 354. Papé (sz, k, egyházi birtok volt). 355. Pap háza (sz). 356. Pap háza eleje (sz). 357. Patakinál (sz). 358. Péter András kertje. 359. Pétërfiak malma (ép). 360. Pétërfiak malmán felül (sz). 361. Pétër Gyurié (k). 362. Ploptyis (e, k). 363. Portik ???. 364. Portik gödre (gödör). 365. Portik-tanya. 366. Portik kertje. 367. Portik kútja. 368. Portik vesze (sz). 369. Punga (e). 370. Punga mezeje (e, k). 371. Puskások kastélya. 372. Puskásoké (e). 373. Puskások kaszálója (k). 374. Rakottyás (e, l). 375. Remorka út (u). 376. Rét alja (k, sz). 377. Róka-Bükk (e). 378. Román (k). 379. Román eleje (sz, k). 380. Román farka (k). 381. Románok ösvénye (k). 382. Román pataka (p). 383. Romlás (sz, k). 384. Sárospatak (p). 385. Sároshíd (e). 386. Sáska István tanyája (sz, k). 387. Sáska Pista (sz). 388. Sërgő vesze. 389. Sërgő-vesze pataka (p). 390. Sorok alja (sz). 391. Sós válú (itató). 392. Sugó-patak (p). 393. Szabó András háza (k). 394. Szabó András kertje (k). 395. Szabóké (e). 396. Szabó malma (sz). 397. Szabó Sándoré (k). 398. Szállapos (sz, k). 399. Szállapos pataka (p). 400. Száraz Korondié (sz). 401. Szárhëgyi patak (p). 402. Szárhëgyi út (u). 403. Szarvas (k, l). 404. Szarvas pataka (p). 405. Szarvas-pataka teteje (sz). 406. Szászoké (sz, k). 407. Szászok vesze (sz). 408. Szebenieké (sz, k). 409. Szénégető (sz). 410. Szenéte. 411. Tanítoké (sz, k). 412. Tányéros. 413. Téglavető. 414. Temető alja (k). 415. Temető háta (sz). 416. Tilalmas (e). 417. Tolvajos (sz, k). 418. Tolvajos pataka (p). 419. Töri útja (u). 420. Új-erdő (e). 421. Új-erdő teteje (e). 422. Új út (u). 423. Ültetvényes ~ Ültetés (e). 424. Vadleső (e). 425. Válluk (itatók). 426. Ványoló (sz, k). 427. Ványoló-tető (k). 428. Varga kútja (forrás és környékén sz). 429. Ványolótető (k). 430. Varga kútja (forrás és környékén sz). 431. Várhëgyi út (u). 432. Varsa pataka (p). 433. Vërës-erdő (k). 434. Vërës-gödör. 435. Vërëskő. 436. Vërës-mart. 437. Vész-csorgó ~ Vészës forrása (forrás). 438. Vészës gödre (e). 439. Vészës pataka (p). 440. Vészës-pataka feje. 441. Vészës-pataka teteje (k, l). 442. Vészës háta (k, l). 443. Vizes Korondié (k). 444. Zab-tag (sz). 445. Zsuzsik mezeje (sz).

JANITSEK JENŐ, A Hargita megyei Gyergyóremete helynevei

Hasonló olvasnivaló