Amikor Remetének is szinte lett vasútja...

... avagy miért nem nyílik a muskátli a lúdfarki bakterház ablakában

1892. december 24-én MOLNÁR József csíkszeredai országgyűlési képviselő előmunkálati engedélyt kér egy Szászrégen - Görgénysóakna - Görgényszentimre - Libánfalva - Kereszthegy (1134 m) - Gyergyóremete - Ditró - Gyergyószárhegy - Gyergyószentmiklós vasútvonal előmunkálatára. A minisztérium annak ellenére, hogy nehéz hegyi pályáról van szó, megadja az előmunkálati engedélyt.

1893. március 14-én egy átiratban a hadügyminiszter irreálisnak nevezte a Molnár József-féle tervet. LUKÁCS Béla közlekedési miniszter válasza egyértelműen tükrözi az előmunkálati engedélyek szerepét a vasútépítésben: "Van szerencsém Méltóságod szíves figyelmét felhívni arra a körülményre, hogy a Szászrégentői a Görgény-patak völgyében a Kereszthegyen át Gyergyószentmiklósra tervezett vasutat illető előmunkálati engedély megadása egyáltalán nem jelenti azt, mintha én a jelzett vasút létesítésére, avagy támogatására nézve bárminemű kötelezettséget vállaltam volna, sőt határozottan fenntartottam a vasút tervezőivel szemben az iránti elhatározásomat, vajon a szóban forgó pálya általában létesítendő-e vagy sem? Amint tehát egyfelől az előmunkálati engedély megadásából sem jogi, sem másnemű következtetések le nem vonhatók, úgy másfelől várható, hogy az előmunkálati engedély megadásának ténye a Marosvölgyi érdekeltségre a Nagy méltóságod által szem előtt tartott vonal létesítését illetőleg is serkentőleg fog hatni. Aziránt pedig, hogy a Görgény-patak völgyében tervezett vonal minő teljesítő képességgel fogna esetleg rendelkezni, és hogy nem tekinthető-e kizártnak eme vonalnak átmenetileg való kiépítése? - éppen a nyomjelzés alkalmával teendő tanulmányok adhatnak majd közelebbi felvilágosítást. "

De nem kell elkeseredni, mások is hasonló eredményre jutottak:

A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1893. január 3-án, egy emlékiratot nyújtott be Lukács Béla közlekedési miniszternek a székely vasút kérdéséről. Az emlékirat kiemeli a székely közlekedési viszonyok elmaradott voltát: a fővonalak szinte teljesen elkerülik ezt a régiót, míg a szárnyvonala képtelenek jótékonyan befolyásolni a térség gazdaságát. A kamara azt javasolja, hogy épüljön ki egy Apahida - Marosvásárhely - Héjjasfalva vonal, valamint egy Marosvásárhely - Szászrégen - Borszék - Tölgyesi-szoros, és egy Agostonfalva - Sósmező vonal, amiből később újabb székelyföldi vonalak tudnának kiágazni. A kamara javaslatait, amely inkább a marosvásárhelyi térség céljait tartalmazta, a minisztérium szintén elutasítja.


Eredetileg megjelent: GIDÓ CSABA: Vasútvonaltervek és -építkezések Csík vármegyében a dualizmus korában. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005

Hasonló olvasnivaló