Postahivatal - újratöltve

Most nem a véletlen, hanem a tudatos kutakodás eredményezte az újabb adattöredéket. Nemrég írtam a remetei postáról, de utána jöttem rá, hgy valami nincs rendben, a gyűjteményemben van ugyanis egy (töredékes, de egyértelműen azonosítható) 1907-es Gyergyóremete postai pecsétlenyomat (egy 5 filléres Turulos bélyegen).

Természetesen volt korábban is postaszolgálat, nem csak 1912-től. Az 1912-es Közgazdasági értesitő, 1. kötet 503. oldalán megtaláltam az alábbi adatot:

remete posta

A teljes szövegből a képről hiányzik az utolsó mondat második fele, ami a korabeli hivatali bikkfanyelven közli, hogy:

А nevezett postahivatal kézbesitő köre Gyergyóremete községre terjed ki és postai összeköttetését a Ditró és Gyergyóremete között naponkint egyszer nyeri.

És itt jön be a képbe nagyapám. Pár éven át ő volt az, aki lovaskocsin hozta-vitte a két falu között a postát. És mellesleg gyűjtötte a bélyegeket, egy korabeli (talán osztrák??) előnyomtatott bélyegalbum segítségével. (Minden bélyeg képe benne volt, erre kellett beragasztani a begyűjtött saját példányt.)  Kisgyerekként nagyanyám néha megengedte, hogy belenézzek. Legnagyobb fájdalmamra nyoma veszett, így a gyűjteményemben nincs egy darab sem, amit tőle örököltem volna.

Frissítés - újabb adalék, 1912-ből:

"A kolozsvári m. kir. posta- és távirdaigazgató ság közhírré teszi, hogy a Csik vármegyében Gyergyóremete községben működő m. kir. postai ügynökséget 1912. évi március 15-én megszünteti és helyette 1912. évi március 16-ával teljes fel- és leadószolgálattal a postatakarékpénztár közvetítő hivatala gyanánt is működő postahivatalt létesít. A nevezett postahivatal kézbesítő köre Gyergyóremete községre terjed ki és postai összeköttetését a Ditró és Gyergyóremete között naponkint egyszer közlekedő egyfogatú kocsiküldöncjárat utján kapja."

in. Budapesti Közlöny, 1912. március (46. évfolyam, 49-74. szám)1912-03-03 / 51. szám

Hasonló olvasnivaló