Új vasútépítési terv -1898

Na igen, mert amint azt már megírtuk, volt egy régebbi terv is. Valaki mindenképpen látni akarta azt a muskátlit a lúdfarki bakterház ablakában. De lássuk a részleteket!

ujvasutMárk Márkos budapesti lakós még pár évvel ezelótt engedélyt nyert egy Szászrégentől kiindulólag G.-Sóakna— Orosz- falu—Adorján—G.-Szentimre, G.-Hodak—Libánfalva —Laposnyán át egészen Gyergyó-Remete község határáig építendő helyi érdekű vasút kiépítésére, mely 43 kilométer hosszúságú vasút nyomjelzési munkálatai már befejezést is nyertek. A mint halljuk nevezett vállalkozó Csíkmegye törvényhatóságához fordult ezen kéréssel, hogy ezen körülbelül 1 és 1/2 millióba kerülő vasút kiépítéséhez törzsrészvénykép 50,000 frttal hozzá járuljon, mely összeg 5%-os évi kamat és megfelelő törlesztési hányad mellett 40 év alatt lenne törleszthető. Nevezett vállalkozó a jelzett vasút fontosságát azzal indokolja, hogy annak kiépítése kiváló közgazdasággal bir, midőn az eme vidékeken oly nagy mennyiségben található, de parlagon heverő különböző nyers anyagok, jelesen tűzi- és épületfa, nem különben burkolat-, kőanyagban lévő nagyértékek, úgyszintén márványkő és barnaszén egyszerre felélednének és ezen értékek feléledésével s kihasználásával egyszersmind nem csak ezen vidék lakosságának, hanem a megye ezen vidékeivel határos községek lakósainak eddig nélkülözött uj keresetforrás nyílnék. Szándéka egyúttal az engedményesnek a jelzett vasutat később folytatáskép Gy.-Sztmiklósig kiépíteni. A megyéinkre nézve is kiváló fontossággal biró terv megérdemli, hogy azzal a törvényhatóság komolyan foglalkozzék.

Csíki Lapok, 1898. julius 6

Hasonló olvasnivaló