Csergő nemesi család (gyergyóremetei)

A nemességet Csergő Balázs székely főhadnagy kapta 1823. febr. 1. Kihirdette Csik-somlyó vármegye 1824. évi március 8-án.
A nemességszerző székely főhadnagy a nemességet általában hűséges katonai szolgálataiért, főként pedig Kehl város ostrománál s az austerlitzi és szandomiri ütközetekben tanusított vitézi tetteiért kapta.

Balázsnak két fia volt és pedig Balázs ezredes és Alajos kapitány. Mindketten végigküzdötték az 1848–49-iki szabadságharcot s Alajos utána várfogságot is szenvedett. Balázs meghalt 1866-ban, Alajos 1860-ban.

Veress István

(Gyergyó-) Remete, Csíkszék, 1800. Magyar (székely), nemes, r. kat. Volt hadfi (1818-1824. a 14. határőrezredben szolgált). A szabadságharcban előbb nemzetőr százados.

 • 1849. máj. 18 (1.)- százados a 3. (székely) határvédzászlóaljnál Gyergyóban, a Kárpátok szorosainak őrzésénél. jul. 24-i kimutatás szerint zászlóalja 264 főnyi 4 és 6. századának parancsnoka a székelyföldi hadosztályban.
 • 1867. szülőhelyén él, rokonai támogatásából.

Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara/Századosok

Közlöny 1849/113., KAW: Muster-Liste 14. GIR - 1819.,

MOL.: Hm. Ált. 1849. 14564., Uo.: Bm. Honv. segély 1868. 1342.

 

Portik Ferenc

Gyergyó-Remete, Csíkszék, 1824., r. kat. (?). Tizedes a 14. (első székely) határőrezredben.

 • 1848 őszén ezredével csatlakozik az erdélyi honvédsereghez.
 • 1849. februárjától őrmester, máj. 19 (16.)- hadnagy a 14/3. határőrezredben (78. honvédzászlóalj) az erdélyi, áprilistól a bánsági hadszíntéren.
 • A szabadságharc végén alakulatával kimenekül, 1849.októberében Viddinből hazatér.
 • 1867. szülőhelyén gazdálkodik, a Csíki Honvédegylet tagja.
 • Meghalt Gyergyóremete, 1872.

Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikaraHadnagyok és főhadnagyok

Nagy: Háromszék LVIII,

MOL: Bm.: Honv. segély 1868. 3251., HL: 1848/49 39/393.,

Mikár Zs. II. 108.,

Garda Dezső: A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban. Csíkszereda, 1998. 107.

Puskás Sámuel

(Gyergyó-) Remete, Csíkszék, 1820., r. kat. 1836- közvitéz, 1848. tizedes a 14. (első székely) határőrezredben. Felesége László Ágnes, meghalt Gyergyóremete, 1894.

 • 1848 nyarán ezrede első zászlóaljával a délvidéki szerb felkelők ellen vezénylik. Októberben alakulatával besorol a honvédseregbe. Őrmester zászlóaljánál, a bánsági, 1849. februárjától az erdélyi hadszíntéren. Márc. 13 (8.)- hadnagy ezrede alakuló 4. zászlóaljánál (a 79. honvédzászlóaljban).
 • 1867. szülőhelyén gazdálkodik, a Csíki Honvédegylet tagja.
 • Meghalt uo., 1888 körül.

Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara/Hadnagyok és főhadnagyok

Közlöny 1849/53., Nagy: Háromszék XXXIV.,

MOL: Bm. Honv. segély 1868. 3251.,

Garda Dezső: A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban. Csíkszereda, 1998 107.,

Gyászjel. (özvegyéé, 1894.) OSzK.

Bernád Antal

Gyergyó-Remete, Csíkszék, 1781. Magyar (székely), r. kat. Nyug. zászlós (1800-1817. szolgált), birtokán gazdálkodik. Felesége Győrffy Zsófia, három gyermek apja.

Az agyagfalvi székely gyűlésen Gyergyószék nemzetőr őrnagyává választják (1848. okt. 17.). Decemberig a szék védelmének egyik irányítója.

 • 1849 tavaszán és nyarán Gyergyószentmiklós térparancsnoka.
 • 1849. aug. 8. elfogják, 1850. októberében Nagyszebenben halálra, ill. 2 év várfogságra ítélik.
 • 1852. Josefstadtból szabadul.
 • 1865- kegydíjat kap.
 • 1867. szülőhelyén él.

Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara - Törzstisztek

Kempelen Béla VIII. 224., Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. 493., Tört. Lapok 1893/4., MOL: Bm. Honv. segély 1867. 1268. és 1868. 3251.