Csergő nemesi család (gyergyóremetei)

A nemességet Csergő Balázs székely főhadnagy kapta 1823. febr. 1. Kihirdette Csik-somlyó vármegye 1824. évi március 8-án.
A nemességszerző székely főhadnagy a nemességet általában hűséges katonai szolgálataiért, főként pedig Kehl város ostrománál s az austerlitzi és szandomiri ütközetekben tanusított vitézi tetteiért kapta.

Balázsnak két fia volt és pedig Balázs ezredes és Alajos kapitány. Mindketten végigküzdötték az 1848–49-iki szabadságharcot s Alajos utána várfogságot is szenvedett. Balázs meghalt 1866-ban, Alajos 1860-ban.

Hasonló olvasnivaló