Nagyréti láp - természetvédelmi terület

A Nagyréti láp jégkorszaki maradvány mely botanikai, fitogeográfiai, ökologiai szempontból az egyik legértékesebb eutróf láp az országban. Itt különleges növényfajoktalálhatók meg és 1980 április 14-én egy része védett területté lett nyilvánítva.

Zergeboglár - Trollius europaeus - pünkösdi rózsa

A gyergyói-medencét átszelő Maros folyó nagy kiterjedésű árterén a homokos, kavicsos folyami hordalékon 1-2 méter vastagságú tőzegtelep képződött. A Maros bal partján, a medence észak-nyugati részén fekszik Gyergyóremete. A település határában több, kisebb-nagyobb kiterjedésű vizes élőhely, láp jött létre az évezredek folyamán. A tőzeglápokat a Görgényi havasok utóvulkáni műkődésének következtében kialakult szénsavas ásványvizek és az itt található patakok táplálják. A folyó és a talajvíz áztatta láp ritka jégkorszaki növények élettere.

A remetei borvízfürdőtől délre 718 m tengerszint fölötti magasságon található lapályon alakult ki a Nagyrét láp. A gazdag florájú és ritka növények élőhelyéként ismert láp egy részét Pop Emil botanikus javaslatára természetvédelmi területté nyilvánították 1980-ban. A 34 ha elterülő láp számos reliktumfaj élőhelye, köztük a : Spiraea salicifolia, Ligularia sibirica f. araneosa, Cnidium dubium, Polemonium coeruleum. Más fajok is megtalálhatók  itt: Molinia coerulea, Salix cinerea, Salix repens, Populus tremula, Betula verrucosa, B. pubescens, Polygonuis talm bistorta, Trollius europaeus, Cardamine pratensis, Filipendula ulmaria, Galium uliginosum.

Megtalálható növényfajták: eres gyíkvirág, gesztenyeszinű lóhere, békalen, réti füzeny, réti foszlár, pelyheszerű ibolya, hegyi ibolya, mocsári gólyahír, zergeboglárka, mocsári kosbor, keskenylevelű gyékény, széleslevelű gyékény, nádtippan, sédbúza, szörfű, borjúpázsit, kék perje, pelyhes selyemperje, galamblevelű virnánc, kutyabenge, fekete ribiszke, vörös ribiszke, fehérmáj virág, tűzlevelű gyöngyvessző, zselnicemeggy, körtefa, pimpó, libapimpó, réti legyezőfü, bókoló gyömbérgyökér, tőzegeper, csillaghír, törpenyír, szőrösnyír, repens, nemesfűz, hamvas rekettyefűz, babérfűz, rezgőnyár,szibériai hamuvirág, festő zsoltina, csermely aszat, réti hölgymál, nefelejcs, réti-, pikkelyszerű-, hólyagos-, mocsári-,csörös-, gyapjú-sás, erdei káka stb.

A törvény védelme 4 Ha területre terjed ki a ”Nagyrét” északi részén, az ásványvízforrás (borvíz) körül.

Ezen a részen a tőzeg vastagsága 3,5 m-nél is vastagabb. A talaj vastagsága 5,9-6 m, nagyobb mélységekben 6,25-6,70 m.

Hasonló olvasnivaló