Az emberi zavarás futóbogarakra gyakorolt hatásának vizsgálata Erdélyben

Az emberi népesség növekedése és ennek következtében a tájhasználat átalakulása erőteljes hatást gyakorol az élővilágra. Az emberi zavarás nagymértékben hozzájárul a természetes élőhelyek degradációjához. A természeti környezet átalakul és ez a folyamat az itt élő közösségeket is veszélyezteti. A civilizációs hatások miatt kialakul egy természetességi gradiens, amelynek egyik végén a sűrűn beépített, utakkal gazdagon behálózott és emberi hatásoktól nagy mértékben terhelt élőhelyek találhatók, míg a gradiens másik végét az emberi hatások mértékének csökkenése és a természetesség fokának növekedése jellemzi.

Ennek vizsgálatára vállalkoztak a tanulmány szerzői. A tanulmányt Máthé István (Sapientia EMTE, Műszaki és Természettudományi Tanszék) és Balázs Enikő (Gyergyóremete) készítették. A tanulmányt megjelentette a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának Állattani Közlemények című folyóirata.

Eredetileg megjelent az Állattani Közlemények 2006 számában

Hasonló olvasnivaló