Mit tud Románia kormánya Gyergyóremetéről

Jó kérdés, mi? Hát, ha az internetes adattárakat böngésszük, nem sokat. Íme egy adathalmaz a 2006-ban a Kisebbségvédelmi Kormányhivatal által a kisebbségi jogok alkalmazásáról kiadott CD-ről. (Mondanom sem kell, hivatalos kiadvány, itt megtekinthető teljes terjedelmében.) A dolog érdekessége, hogy a CD-t kiadó mindkét intézmény élén a kiadás pillanatában RMDSz-es politikus állt. De íme a minket érintő adatsor:

Denumirea comunei/oraşului: REMETEA (GYERGYÓREMETE)

 Localităţi aparţinătoare: REMETEA (GYERGYÓREMETE), FĂGEŢEL (KISBÜKK), MARTONCA, ŞINEU (ESZENYÔ)

 Legea are impact asupra întregii unităţi administrative

 Date demografice:

 Etnia

 

Nr.

%

român

46

0,73

maghiar

6269

99,26

Limba maternă

Nr

%

român

43

0,68

maghiar

6273

99,32

Religia

Nr

%

ortodoxă

32

0,51

romano-catolică

6176

97,78

reformată

49

0,78

penticostală

0

0

greco-catolică

3

0,05

unitariană

8

0,13

creştină după evangelie

3

0,05

creştină de rit vechi

1

0,02

evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană

1

0,02

Evanghelică de confesiune augustană

1

0,02

altele

35

0,55

fără religie

7

0,11

Date referitoare la minoritatea :

Maghiară

Numărul consilierilor locali

15

Numărul consilierilor aparţinând minorităţii etnice

15

Asigurarea folosirii limbii materne a minorităţii în spaţiul public:

 Primărie

 

Da

biroul de stare civilă

Da

ordinea de zi a consiliului local

Da

hotărâri cu caracter normativ

Da

hotărâri cu caracter individual

Da

anunţuri de interes public

Da

şedinţa consiliului local

Da

 Folosirea inscripţiilor bilingve:

 

REMETEA (GYERGYÓREMETE)

FĂGEŢEL (KISBÜKK)

ŞINEU (ESZENYÔ)

denumirea localităţii

Da

Da

Da

primăria

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

poliţia

Nu

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

poşta

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

căminul cultural

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

grădiniţa

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

şcoala elementară

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

şcoala generală

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

liceul/şcoala profesională

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

 Învăţământ în limbile minorităţilor

 

REMETEA (GYERGYÓREMETE)

FĂGEŢEL (KISBÜKK)

ŞINEU (ESZENYÔ)

şcoala primară

Unitate

Nu e cazul

Nu e cazul

gimnaziu

Unitate

Nu e cazul

Nu e cazul

şcoala profesională

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

liceu

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

colegiu/postliceal

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

 Instituţii care organizează activităţi culturale pentru grupul minoritar

 

REMETEA (GYERGYÓREMETE)

FĂGEŢEL (KISBÜKK)

ŞINEU (ESZENYÔ)

biserica minorităţii

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

biserica, alta decât cea a minorităţii

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

consiliul local

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

formaţiuni ale minorităţii

Nu

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

formaţiuni, altele decât cele ale minorităţii

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

instituţii educaţionale

Da

Nu există instituţia în localitate

Nu există instituţia în localitate

 Iniţiative civice ale grupului minoritar

 

REMETEA (GYERGYÓREMETE)

FĂGEŢEL (KISBÜKK)

ŞINEU (ESZENYŐ)

instituţii bugetare

Şcoala generală

 

 

fundaţie

F. Avully, F. Szent László, F Együtt a jövőért

 

 

asociaţie

A. de sport Keresztút, A. Cseres Tibor, A de tineret REMISZ

 

 

alte organizaţii înregistrate

Famfara, Grup de dans

 

 

alte formaţiuni neînregistrate

 

 

 

Hasonló olvasnivaló