A beltéri radon-koncentráció mérése

A maratott nyomdetektoros módszer két változata (Részlet)

Indoor Radon Measurements ­- Using Two Variants of the Etched Track Detectors' Method

Drd. CSEGZI Sándor, Dr. Ana DANI

Romániának az Európai Unióba való belépése után hozzá kell igazítania tudományos gyakorlatát az IRMM (Institute of Reference Materials and Measurements ­ Európai Unió) által támasztott követelményeknek, ami i)az alkalmazott módszerek, ii) a hivatkozási anyag, és iii) a kísérleti adatok feldolgozásának egységesítését illeti, azzal a céllal, hogy az adatok minőségileg megfeleljenek és bekerüljenek a kontinentális és
globális adatbázisba.

E dolgozatot úgy tekintjük, mint a beltéri radon-koncentráció maratott nyomdetektorokkal való meghatározásának tesztjét, arra a módszerre vonatkozóan, amelyet az IFIN-HH bukaresti laboratóriumának egy kutatócsoportja dolgozott ki. Drd. Csegzi Sándor doktori dolgozatának kapcsán 38 mérési pontban végzett beltéri összehasonlító radon-koncentráció mérést, ténylegesen alkalmazva az SSNTDs Laboratory (Atomki, Debrecen) módszerét (amely módszer nemzetközileg már jóváhagyott) és a bukaresti IFIN-HH hasonló laboratóriumának módszerét. Az eredmények összehasonlításával a kísérlet jelents mértékben hozzájárult néhány olyan tényező felderítéséhez, amely befolyásolni tudja a nyomdetektoros beltéri radon-koncentráció mérés eredményét.

Az elvégzett munkának a következő eredményei születtek :

  1. Elkészült, Romániában elször, két helység radon-térképe (Gyergyóremete és Kovászna)
  2. Sikerült kidolgozni egy olyan munkamódszert, mely lehetvé teszi iskolai körülmények között, a tudományosság feltételeivel a kiterjesztést egy országos reprezentatív mérési hálózat szintjére. Ezt egy munkafüzet is segíti.
  3. Van Romániának egy olyan mérési módszere, mely a debreceni együttműködés alapján, az összehasonlító mérésekre alapozva elfogadható mérési eredményekhez vezet

Hasonló olvasnivaló