Született volt még egy eszme

"Született volt még egy eszme, egy a felső kerület hasznára építendő útvonalról is éppen akkor, midőn az Aranyos melletti legelőbb szőnyegre jött. Ne engedjük uraim ezt is az örök álmok országába elmerülni. Ez, fel a' Maros szorulatában Galonyától kezdve Topliczáig volt indítványozva, hogy a' megye Gyergyóval 's ez által Moldovával kényelmesebb érintkezésben lehessen.

Igaz ugyan, hogy a' Maros szorulatában az útkészités nem lehetetlen, és ezáltal a’ havasi hágó kikerültetnék, de ez oly nagy vállalat lenne, melyet csak országos erő bizhatna meg, sok hidak épitése és még több kőszálakelhányása miatt , ’s hihetőleg érettebb megfontolás után az indítványozó is eddigien elállótt egyébiránt, idves eszméitől.

A Kereszthegyen által Nagygörgénytöl Gyergyóremetéig kellene vinni az útat, és itt a' Kereszthegy tetejéig lenne azon pálya, melyen erejét a’ felső kerület kitüntethetné, így a' megye Gyergyóval, 's mint írók ezáltal Moldovával öszveköttetésbe jővén, a’ megyébe 's innen az ország közepére a’ kereskedésnek egy nagy kapuja nyittatnék. A' dús gazdag Szász-Régen, s remélhetőleg a’ lelkes marosszékiek is a'munkában részt vennének, túl pedig a' hegyen, a' népes Gyergyó megtenné teendőit. Itt kanyarog a' döczögő hápahupás meredek és árkos borszéki út, ezt kellene szabályossá átalakítani.  "

Mult és Jelen, 1845-08-26 / 68. szám

Hasonló olvasnivaló