Top 100, anno 1904

A legtöbb adót fizető törvényhatósági tagok névjegyzéke.

A vármegyei igazoló választmány folyó hó 3. és 4 iki ülésében állította össze a törvényhatósági bizottság 1904. évi legtöbb adót fizető tagjainak névjegyzékét az adóhivatalok által rendelkezésre bocsátott kimutatások alapján és az azokkal szemben tett igazoló felszólamlások figyelembe vételével.

A névjegyzékbe a következők vétettek fel:

  • 1. Mélik István Remete   5727  kor. 43 fill.
  • ...
  • 60. Dobribán  Kristóf  Remete 318  kor. 91 flll.
  • ...
  • 68  Kis  Dénes lelkész Remete  304 kor. 10   fill.
  • ...
  • 93. Mélik B. István Remete 247  kor. 77  flll.

A fenti adatsor - amiből csak a minket érdeklő sorokat emeltem ki, a Csíki Lapok 1904. november 18.-i száméban jelent meg. Érdekesség, hogy az akkori alispán, Becze Antal alig  a 18., a Mikók (akik közül  a főispán, Mikó Bálint is kikerült) és a Lázárok csak a 20. hely után kezdenek feltünedezni.

Hasonló olvasnivaló