Csíkmegye virilisei 1899

A megyei igazoló választmány e hó 19. és 20-iki ülésében állította össze az adóhivatalok kimutatásai alapján a törvényhatósági bizottság legtöbb adót fizetõ tagjainak 1899. évi névjegyzékét s határozta 15 napi közszemlére kitenni, melybe a következõ egyének vannak felvéve:

  • 1. Ifj. Mélik István Remete 2871 frt 50 kr,
  • ...
  • 8. Zakariás János Remete 466 frt 74 kr,
  • ...
  • 25. Dobribán János Remete 250 frt 56 kr,

Csíki Lapok, 1899 szeptember 28

 

Hasonló olvasnivaló