Híres emberek, akiknek életútja kapcsolódik Gyergyóremetéhez.

Olosz Ferenc

matematikai szakíró

Kovászna, 1944. febr. 2.

Középiskoláit szülővárosában végezte; 1966-ban a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett matematikatanári oklevelet. 1966–68 között a csutakfalvi általános iskolában, 1968–69-ben a gyergyóremetei, 1969–74 között az erdődi líceumban, 1974–90 között a szatmárnémeti ipari líceumban tanított; 1990-től a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum tanára.

Balás Gábor

történész, író

(Gyergyószentmiklós 1908 -1995 )

Gyergyószentmiklóson született, de a család gyergyóremetei származású. Budapesten, Párizsban és Berlinben tanult. Ügyvédi diplomát szerzett 1931-ben Budapest tiszti ügyészségénél helyezkedett el. 1947-ben főügyész helyettes. Fővárosi szolgálata alatt szakkönyvet írt a kisajátítási jogról. 1947-ben három kötetben megírja Erdély jogtörténetét.

Földes Zoltán

(1884-1956) tanító, író

Kolozsvárt jogi doktorátust végzett, tanító lett. Évekig tanított Gyergyóremetén az első világháború előtt, a csutakfalvi iskola igazgatója volt évekig. Már ezalatt jelentek meg verseskötetei. A Hírnők, Pásztortűz, Vasárnap, Új Cimbora, Jóbarát, Erdélyi Tudósító munkatársa volt. Gyermekek számára írt köszöntő könyvet és iskolai használatra elkészítette Maros-Torda vármegye földrajzát. A népiskolák IV.-VIII. osztályai számára szerkesztett magyar Olvasókönyvet, amelyet 1937-ig használtak. A VI.-VII. osztályok számára Egészségtant írt. Szép prózai művei is vannak (Az endrédi leányvásár és más elbeszélések, Szívvel, Az elveszett leány). Apjának Földes Józsefnek, a csíksomlyói tanító-igazgatónak múlt századbeli jegyzeteit felhasználva adta ki didaktikus történeteit és jó tanácsait, János apó tapasztalatai címen.

Sümegi Vilmos

sumegi vilmos

1864. április 4. Sümeg - 1938. november 16. Budapest

Magyar Királyi Kormánytanácsos.Ditró, Gyergyóremete, Száhegy (Erdély) országgyűlési képviselője, mindhárom település – valamint Balatonboglár -díszpolgára volt. 1905-ben beválasztották a Széchenyi Imre gróf elnöklete alatt megalakult Balaton-Szövetség igazgatóságába.

Garda Dezső Dr.

garda-dezso.jpg(Kolozsvár, 1948. aug. 26.) – szociológus, történész

Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte (1968), a Babeş–Bolyai Egyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett (1973). A gyergyóremetei általános iskolában kezdte pályáját, 1978 óta a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Szaklíceum tanára.