Olosz Ferenc

matematikai szakíró

Kovászna, 1944. febr. 2.

Középiskoláit szülővárosában végezte; 1966-ban a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett matematikatanári oklevelet. 1966–68 között a csutakfalvi általános iskolában, 1968–69-ben a gyergyóremetei, 1969–74 között az erdődi líceumban, 1974–90 között a szatmárnémeti ipari líceumban tanított; 1990-től a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum tanára.

Első szakcikkét a Matematikai Lapok (1990/3) közölte; ugyanitt, valamint az Alapozó (Szatmárnémeti), az Octogon (Brassó) és a Pi (Miskolc) c. szaklapokban jelentek meg matematikai szaktanulmányai, valamint több mint 150 matematikai feladata. Középiskolásoknak szánt trigonometriai és mértani összefoglalóit önállóan is kiadták (Szatmárnémeti 1992, 1993). Olosz Etelkával közös Matematika és módszertan c. segédkönyve tanítóképzősök és tanítók számára megjelenés előtt.

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, IV. kötet, 183. oldal N–R Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár 2002 ISBN 973 26 0698 3

Hasonló olvasnivaló