Baróti Szabó János

barotiszabodavidIgen, Baróti Szabó Dávid öccséről van szó. Íme, mi áll Horváth Balázs  "Baróti Szabó Dávid s nehány kiadatlan költeménye", 1888-ban, Ries Lajos magánkiadásában megjelent monográfia 7. oldalán:

Költőnk fiatalabb testvérei: János, József és György voltak. János a család folytatója: József szent életű gyergyóremetei plébános volt, életében s alapítványával holta után is, áldása a szegényeknek, kinek emlékét az általa öntetett négy-öt mázsás harang ma is hirdeti ; a legifjabb testvért Györgynek hívták, iparos volt, Zalathnára származott, hol „meghalálozott, senki maradványai nem maradván".

In case you're interested in knowing more info on Liverpool Pound, stop by http://pound-liverpool.co.uk

Hasonló olvasnivaló