Geofizika, geológia, bányászat, altalajkincsek, borvíz

A beltéri radon-koncentráció mérése

A maratott nyomdetektoros módszer két változata (Részlet)

Indoor Radon Measurements ­- Using Two Variants of the Etched Track Detectors' Method

Drd. CSEGZI Sándor, Dr. Ana DANI

Romániának az Európai Unióba való belépése után hozzá kell igazítania tudományos gyakorlatát az IRMM (Institute of Reference Materials and Measurements ­ Európai Unió) által támasztott követelményeknek, ami i)az alkalmazott módszerek, ii) a hivatkozási anyag, és iii) a kísérleti adatok feldolgozásának egységesítését illeti, azzal a céllal, hogy az adatok minőségileg megfeleljenek és bekerüljenek a kontinentális és
globális adatbázisba.

Reprezentatív beltéri radon felmérés

Gyergyóremetei kísérleti felmérés 1999 január-július

Az ATOMKI 2001 évi jelentésében megjelent Csige István és Csegzi Sándor felmérése amelyet Gyergyóremetén végeztek a Fráter György középiskola tanárai és diákjai segítségével. Ennek eredményeként elkészült Románia első radon-térképe (amelyet hamarosan követett a második, Kovásznán), amely egyben az első olyan tudományos felmérés Románia területén,