Községi bizonyítvány

bizonyitvanyAlálírt községi elöljáróság hivatalosan bizonyítja, hogy Gyergyóremete nagyközség 30 ezer holdas határának általános tagosítását és arányosítását Csányi Gusztáv, jelenleg Ditróban lakó birtokrendező mérnök úr elejétől végig, mint alvállalkozó végezte azt általános megelégedésre, pontosan befejezte. Gyergyóremete község telekkönyvei páratlan zavaros állapotban vannak olyannyira, hogy az ingatlanok 50—60 százaléka telekkönyvileg nem annak a nevén állanak a ki azt régi időktől fogva, jogosan és háborútlanul birtokolja; mindemellett Csányi Gusztáv birtokrendező mérnök úr határtalan szorgalmának, lelkiismeretének és pontosságának köszönhetjük azt, hogy mindenki az új tagban, a régi összes birtokának megfelelő illetményt pontosan kapta ki. A miért is öt minden tagositandó községnek a legmelegebben ajánlhatjuk.

Községi elöljáróság.

Gyergyóremete, 1906. év január 20-án.

Nagy Imre, (P. H.)

Pál András, szolgabiró, bíró.


 in Ellenzék - Független politikai napilap, Cluj-Kolozsvár 1906. szeptember 14 / 208. szám

Hasonló olvasnivaló