Az Alkoza eladása 1916

A remeteiek híres erdősége, melyről a remeteiek mindig úgy beszéltek, mint az Inkák mesebeli kincséről s amely valóban nagyértéket is képviselt, április hó 26 án, a megtartott szó és írásbeli árverésen eladatott.

Az Álkoza eladásaA 2 milliót meghaladó értékű erdőségre két komoly reflaktáns volt. Mélik István és társai remetei földbirtokos és fakereskedő és a Magyar Fakereskedők Hitelintézete Rt. budapesti cég. Az árverésen Zakariás Lukács főszolgabíró elnökölt. A szóbeli árverésen az árverezők bárom ízben kértek 10-10 perces megfontolásai időt. Két komplexumban árvereztetett az erdőség. Az egyik 1 millió 700 ezer korona, a másik 700 ezer korona körüli kikiáltási árban került eladásra. A szóbeli árverés bezárása után a zárt írásbeli ajánlatok felbontására került a sor. A zárt ajánlatok magasabbak voltak, mintegy 4 százalékkal a kikiáltási árnál s igy az eladáshoz fűzött reményeket nem elégítettek ki. A mostanság lefolyt árveréseken hozzá szoktak az eladók, hogy 30—40 százalékkal érjenek el magasabb árat. A Magy. Fak. Hit. Rt. 100 ezer koronával tett magasabb ajánlatot a kikiáltási árnál s a Mélik István ajánlata 16 ezer koronával maradt mögötte a legjobb ajánlattevő Rt.-nak, amely így a híres Alkozának birtokába jutott.

Csíki Lapok, 1916 május 10

Hasonló olvasnivaló